– Hjerterått å sende ut Nathan

– Vi har en regjering som setter sin ære i å sette systemer foran mennesker, følelser og moral, sier Terje Breivik, nestleder i Venstre. – At Nathan, født og oppvokst i Norge ikke skal få bli, er ikke bare inhumant, det er hjerterått og uforståelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Terje Breivik.

Terje Breivik.
Foto: Kåre Pettersen

– For Venstre er det en selvfølge at hensynet til barnet må veie tyngre enn såkalte "innvandringspolitiske hensyn". Noe som i Nathans sak opplagt er tilfelle, sier Breivik. Nathan har bodd i Norge hele livet, i seg selv grunn god nok til å få bli. I tillegg er landet han skal sendes til, Etiopia, et av de verste og mest undertrykkende regimene i Afrika.

– Venstre har foreslått flere lovendringer for å ivareta asylbarnas rettigheter bedre., men blitt nedstemt av regjeringspartiene. Nå setter vi vår lit til at humant innstilte rødgrønne politikere protesterer så kraftig på kammerset at regjeringen tar til fornuft, avslutter Breivik.

Norge har som det eneste landet i Europa fremforhandlet en returavtale med Etiopia, et av de verste og mest undertrykkende regimene i Afrika. Det får Guri Melby, leder i Venstres programkomité, til å reagere.

– Nathan er ikke alene, sier Melby. – Vi er nå i en situasjon hvor Norge skal sende 63 barn, mange av dem født og med mange leveår i Norge, til et land som er ansvarlig for omfattende menneskerettighetsbrudd mot opposisjonen. Der det rapporteres både om vilkårlig fengsling, drap og tortur. Det er Etiopia av i dag.

I mars la Venstre fram åtte forslag om asylbarnas kår i Stortinget. Blant annet foreslo Venstre å stille utvisningene av barn med mer enn tre års botid i Norge i bero inntil stortingsmeldingen om barn på flukt legges fram, og at avgjørelsene om utvisning må være forsvarlige i et barnerettslig perspektiv.

– Nå må regjeringen gi klar beskjed om når stortingsmeldingen om barn på flukt kommer, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**