Medlemsmøte og gruppemøte mandag 7. mai

Røyken Venstre avholder medlemsmøte i forbindelse med nominasjonsprosessen samt gruppemøte på mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tema er Venstres velferdskampanje, stortingsvalgnominasjonen og ordinære saker til kommunestyremøtet.

Venstre har tidligere hatt flere landsdekkende kampanjer og vi i Røyken har deltatt med veldig positive erfaringer.

Fra nå og fram til 16. juni besøker Venstrefolk over hele landet omsorgs-Norge, for å få innspill til hvordan vi kan skape fremtidens omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape en verdig omsorg som setter folk først!

Hvordan ser fremtidens omsorgssamfunn ut? Hva tror eldre at må til for at de kan bo hjemme lengst mulig? Hva tror fagfolkene som arbeider med omsorg i hverdagen, at trengs i fremtidens sykehjem? Hvordan fungerer samhandlingsreformen – hva er bra og mindre bra?

Røyken Venstre vil i samme møte utarbeide vårt forslag til prioritert liste over kandidater på Buskerud Venstres Stortingsvalgliste 2013.

Møtet starter kl. 19:00 på Røyken brannstasjon. Invitert er alle betalende medlemmene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**