Holmenmøte i Oslo tirsdag

Tirsdag 8. mai deltar Else Skjellum, Heidi Rødven og Sveinung Jørundland på et Holmen møte i Oslo sammen med Thomas Hirsch fra Fylkeskommunen. På møtet deltar også arkitekt Bogen og representanter fra riksantikvaren, men ingen politikere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


De ulike deltakerne kom tidligere med sine innspill og uttalelser før rådmannen presenterte saksframlegget som konkluderte med at Holmensaken nå var tilstrekkelig knadd slik at politikerne kunne ta en avgjørelse til utbyggers søknad om å rive eksisterende bygg samt oppføring av nytt boligområde og parkeringsanlegg under terreng på Holmen.

Slik hørtes det også ut til å gå da ordføreren startet sitt innlegg i bystyrets aprilmøte.

Det vil si – helt til ordføreren sa MEN, og utrolig nok kom med et forslag om utsettelse!

Ordføreren var klar, men det var ikke hans politiske venner i AP og da måtte saken settes på vent i en måned!

En underlig vending da APs leder har fungert som leder i HU for plan, miljø og tekniske tjenester i de møtene Holmensaken har vært til behandling der da fast leder inhabil, og nå også som fast leder i miljø og teknisk komité. Dermed skulle vel AP, som nå også har ordføreren hatt rimelig god tid og mulighet til å sette seg inn i Holmensakens ulike sider. Hvordan skulle de ellers kunne opplyse de øvrige utvalgsmedlemmene om sakens ulike sider underveis?

Men så misset ordføreren et medlemsmøte i AP i forkant av bystyrets april møte og saken tok en ny vending – det ble snakket om utsettelse – og det som var klart var visst ikke så klart allikevel og største investering i Risør noen gang ble satt å vent. Ordføreren måtte samle troppene og kunngjorde kort tid etter at AP i mai ville være klare til å ta stilling til om utbygger kunne få lov til å rive eksisterende bygg samt oppføring av nytt boligområde og parkeringsanlegg under terreng på Holmen.

Og deretter skal som kjent en rekke forhold på plass – bl.a. skal Detaljprosjektering for volumer, høyder, fasader, bygningselementer, materialbruk, farger m.m. sendes inn og godkjennes av Risør kommune.

Ordføreren uttaler i et (selvlagd?) intervju i AAB at han tror det er mulig å få til arkitektoniske forbedringer, og da forutsetningsvis justeringer som ikke kunne vært gjort i detaljprosjekteringsfasen. Det var nettopp å ta detaljene i denne neste fasen Hirsch hos Fylkeskommunen anbefalte.

Spill for Ap-galleriet, etter vår oppfatning, og ordføreren tror nok ikke særlig på dette selv. Vi tror imidlertid ordføreren og Ap kommer til å fortelle fra bystyrets talerstol om hvor fryktelig viktig disse ekstra møtedagene har vært. For Ap, Rødt og Sp, tilføyer vi. Så får vi høre at Holmen kommer til å bli veldig bra. Og det er vi i Venstre veldig enig i!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**