Nes Venstre i Styrevervregisteret

Hele Venstres kommunestyregruppe med vara er nå registrert i Styrevervregisteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tross en del tekniske problemer med registreringen, er nå Nes Venstres kommunestyregruppe og første vara å finne i Styrevervregisteret.

Hele gruppa registrert
Både Øystein Smidt og Åse Birgitte Skjærli var oppført i registeret i forrige periode. Åse Birgitte falt ut i en kortere periode, men er nå på ny oppført i registeret. Sesselja Bigseth, som er første vara til kommunstyret og sitter i utvalg for næring og kultur, er oppført i registeret for første gang.

Nes Venstres toppkandidater 2011

Foto: Birger Areklett

– Hele Venstres kommunestyregruppe med vara er registrert, det er det ingen andre partier i Nes som kan vise til, sier Åse Birgitte.

Oppfordrer til registrering
Nes Venstre oppfordrer med dette alle andre i kommunestyret i Nes til å gjøre det samme.

– Det har den siste tiden vært en rekke spørsmål knyttet til politikeres habilitet, både nasjonalt og lokalt her i Nes. Jo flere folkevalgte som registrerer seg i Styrevervregisteret, desto enklere er det for den enkelte borger selv å undersøke hvilke ulike roller politikerene har. Det må være et mål, sier Sesselja.

Dette er Styrevervregisteret
Styrevervregisteret er en frivillig registrering av verv og interesser som gjør det mulig for offentligheten å søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser. Målet er at det skapes større åpenhet i forhold til hvilke roller de ulike personene har.

Per 7. mai 2012 er det kun åtte registrerte for Nes kommune i Styrevervregisteret, sju av dem er politikere. Av disse sju er altså Venstre representert med tre.

Manglende åpenhet i Nes
I Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i fjor høst kom det frem at Nes er den kommunen i Akershus hvor åpenheten har dårligst vilkår. Av 18 mulige poeng fikk Nes kun 6 poeng.

Venstre mener mest mulig åpenhet og innsyn er en nødvendighet i demokratiet. Vi har derfor flere ganger arbeidet for mer åpenhet i kommunen (se sakene nedenfor). Vi praktiserer dessuten åpenhet i egen regi i form av åpne gruppemøter og ved å legge ut årsmeldinger og referater fra møtene våre.

– Derfor er det også naturlig for oss å være registrert i Styrevervregisteret, sier Åse Birgitte og Sesselja.

Dette har vi tidligere uttalt om åpenhet:
Skuffet over manglende åpenhet
Åpne gruppemøter er en selvfølge
Venstre redder spørretimen
Mer offentlighet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**