Nominasjon: Bydelslagene

Bydelslagene spiller en stor rolle i nominasjonsprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bydelslagene inviteres til å komme med innspill til nominasjonskomiteen innen 1. juni. Innspill fra et bydelslag skal minimum være behandlet i bydelsstyret. Bydelen kan komme med innspill på kandidater, viktige egenskaper og prioriteringer. Innspillene sendes til [email protected] innen 1. juni.

12.juni inviteres alle medlemmer til åpent medlemsmøte med kandidatpresentasjon. Bydelslagene oppfordres til selv å stille, og til å oppfordre medlemmer til å komme. Spesielt de som er valgt fra bydelen som delegasjon til nominasjonsmøtet oppfordres til å delta.

I primo august vil bydelslagene motta en fullstendig liste over aktuelle kandidater fra nominasjonskomiteen, som da har spurt alle om de ønsker å stille.

Bydelslagene skal arrangere åpent møte for alle bydelens medlemmer for å avholde en prøvenominasjon. Styret kan fremlegge forslag til en liste. Denne behandles på bydelsnominasjonsmøtet. Bydelene oppfordres til å invitere kandidater til å presentere seg selv på bydelsnominasjonsmøtet. Bydelsnominasjonsmøtet skal kalles inn skriftlig pr post og på epost senest 2 uker før møtet avholdes.

Resultatet, listen, oversendes nominasjonskomiteen med oversikt over hvem som var tilstede på møtet og stemmetall. Kun medlemmer som har betalt kontingent i 2011 og/eller 2012 har stemmerett. Sekretariatet og fylkesstyret vil bistå bydelslagene med planlegging og gjennomføring om de trenger det.

En dreiebok for gjennomføring av bydelsnominasjon er sendes ut til styrene i bydelslagene etter hovedstyremøtet 10. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**