Salgsprosessen startet i Flisvika

Søndag var det salgsmøte for Flisvikaprosjektet og lokale og utenbys interesserte fikk mulighet til å se på planer og ble vist rundt på området. Selger opplyste at fem leiligheter var solgt og det ble også opplyst at Okkenhaug ble konsultert når det gjaldt utforming av bebyggelsen nærmest Tangen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er sikkert et smart trekk med tanke på omtale. Det ble også antydet at bebyggelsen i dette “mellomområdet” ville få en tilpasning til Tangenbebyggelsen Dvs ikke lik den gamle Tangen bebyggelsen men heller ikke lik den øvrige bebyggelsen som planlegges i Flisvika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**