Rådmann vil stanse all uteservering etter kl 2400

Helse- og omsorgskomiteen skal torsdag behandle rådmannens innstilling i sak om revisjon av kommunale retningslinjer for salg og skjenkebevillinger i Risør. Får rådmannen det som han vil stanser all skjenking utendørs kl 2400 fra 1. juli 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hensynet til ro og orden nattestid oppgis som grunn. Rådmannen skriver samtidig at det fortsatt vil bli mulighet til å skjenke til kl 0300 under festivalene.

Spørsmålet blir da om naboene til skjenkesteder blir mindre berørt av høylydt samtale og latter fra de som står utenfor skjenkestedene for å ta seg en røyk, enn det de gjorde da de også kunne ta med seg sin øl eller vin utenfor?

At personer i sentrum kunne våkna med tanke på høylydt samtale fra personer på veg hjem nattestid vil vel heller ikke endres om reglene for utendørs skjenking endres.

Retningslinjene har ellers følgende målsetting:
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger skal det tas hensyn til den rusmiddelpolitiske handlingsplanens overordnede mål om å redusere de negative konsekvensene som bruk av rusmidler har for enkeltpersoner og for lokalsamfunnet og hovedmålene: •Forebygge og redusere bruken av rusmidler i Risørs befolkning generelt •Hindre at ungdom under 18 år bruker alkohol og narkotika
Det skal samtidig legges til rette for et variert tilbud av skjenke- og spisesteder, både av hensyn til de fastboende og kommunens reiselivssatsing.

Spørsmålet kommunen bør kunne stille seg selv er
Hvordan ivaretas denne målsetting når kommunale bygg som f.eks rådhuset leies ut? Hvem har da ansvaret for at deltakere under 18 år ikke nyter alkohol?

I sakspapirene står det ellers at det i dag er 19 skjenkesteder totalt i kommunen mot 21 i 2002. Videre står det at det selges øl i 8 dagligvareforretninger i tillegg til vinmonopolets utsalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**