Venstre støtter fylkesmannens krav til renere fjord

Den nye utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Aust Agder bekrefter at Vegvesenet har et ansvar for å rydde opp etter sulfidutslippene til Kaldvellfjorden. Venstre støtter fylkesmannens krav i ny utslippstillatelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Aktuelt område i Kaldvellfjorden

Foto: Tiltakshaver

Fylkesmannen har en sterk mistanke til at deponiet på Gaupemyr forurenser både Stordalsbekken og Kaldvellfjorden. Et viktig krav vil være å få deponiet på Gaupemyr dekket ordentlig til, slik Norsk institutt for vannforskning (NIVA) anbefalte i 2003.

Nye, uavhengige undersøkelser av bekker, elver og tilsig til Kaldvellfjorden viser svært forurenset vann. Det er påvist nikkel, kobber, kadmium og kvikksølv som ligger skyhøyt over grenseverdiene satt av Klima og forurensingsdirektoratet i 1997.

Venstre støtter også kravet om et miljøovervåkingsprogram. Dette er tiltak som vil koste, men en utgift fylkesmannen mener at Vegvesenet bør kunne ta.

Hele utslippstillatelsen kan man lese her …
Dette er en sped begynnelse. Men Venstre vil jobbe videre med å få til en prosess i kommunen med fokus på renere vann og fjorder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**