Vikingskipene blir på Bygdøy

Internasjonal ekspertgruppe konkluderer med at vikingskipene ikke bør flyttes. Byrådet vil ikke utfordre denne konklusjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den internasjonale ekspertgruppen som var nedsatt av Kulturdepartementet for å vurdere plassering av vikingskipene og den tilhørende samlingen la i dag frem sin rapport. Der konkluderer de med at å flytte samlingene til Bjørvika gir den høyeste kortsiktige risikoen, og at det ikke er tilrådelig.

 - Vi vil ikke utfordre ekspertgruppens konklusjon, sier byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V)

– Vi vil ikke utfordre ekspertgruppens konklusjon, sier byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V)

– Vi vil ikke utfordre ekspertgruppens konklusjon, sier byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V).

I rapporten skriver komiteen at hvert av scenariene de har vurdert vil innebære risikoer som anses som kritiske. Ingen av scenariene som er foreslått for å forbedre forholdene for Vikingskipsamlingen kan gjennomføres uten det komiteen anser som kritiske risikoer på kort eller lang sikt.

Det vil si at også det å la skipene forbli på Bygdøy innebærer en høy risiko. På lang sikt er det enda høyere risiko knyttet til å la skipene bli i nåværende fasiliteter uten å gjøre forbedringstiltak, enn det er ved å flytte dem. Det er derfor avgjørende at Kunnskapsdepartementet tar sitt ansvar for bevaring på alvor, og utfører de nødvendige forbedringstiltak enten ved rehabilitering eller nybygg på Bygdøy.

– Det viktigste er å sikre disse kulturhistoriske skattene for fremtida. Som det fremgår av byrådserklæringen vil vi uavhengig av dette arbeide for at det etableres et nasjonalt kulturhistorisk museum i Bjørvika, avslutter Bjercke.

Hele rapporten kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**