Rundebordskonferanse om mangfold og integrering

I dag arrangerer byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, en rundebordskonferanse om kommunens arbeid med mangfold og integrering. Deltagerne kommer både fra kommunens virksomheter og organisasjonslivet, og vil gi innspill til byrådets arbeid med å fornye mangfolds- og inkluderingsarbeidet som gjøres gjennom OXLO-plattformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Ti år etter at Oslo kommune lagde det opprinnelige OXLO-verdidokumentet (Oslo Extra Large — en by for alle), ønsker byrådet nå å fornye og oppdatere politikken for en ny virkelighet. Bakgrunnen for oppstarten i 2001 var drapet på Benjamin Hermansen, og hendelsene 22. juli 2011 danner et dystert bakteppe for arbeidet som nå gjøres. Derfor er det viktig for byrådet å peke på alle de positive aspektene for den historiske overgangsfasen byen befinner seg i, sa Bjercke, og trakk spesielt frem utdanning, arbeid og bolig som viktige faktorer for å gi alle mulighet til å skape seg gode liv.

– Oslo har storbyens berikende mangfold, og innflytterne er en ressurs for byen som har krav på likeverdig behandling. Det er viktig for byrådet å understreke at alle som bor i byen er Oslo-borgere, sa Bjercke, og ba forsamlingen om å komme med forslag om nye tiltak som gjør at flere får mulighet til å skaffe seg en utdannelse, en god jobb og en egen bolig.

Byrådet tar sikte på å avgi saken om OXLO-arbeidet før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**