Ingen endringer av betydning i Holmensaken

Det er liten grunn til å tro at “Oslomøtet” fredsdagen førte til noen revolusjon i Holmensaken – rammene i reguleringsplanen er gitt – uttalelsene fra riksantikvar og fylkeskommune er avgitt og nå gjenstår kun å diskutere eventuelle detaljer, som uansett ville ha fremkommet når den planen senere vil bli fremmet for behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Holmenutbyggingen vil få stor betydning for Risør og ikke minst for en positiv utvikling for Risør Fiskemottak

Holmenutbyggingen vil få stor betydning for Risør og ikke minst for en positiv utvikling for Risør Fiskemottak
Foto: Jan Einar Henriksen

Vi må legge til grunn at utbygger og arkitektfirma Bogen er opptatt av omdømme og at de dermed ikke vil bygge noe som gir dem varig negativ kritikk!

Bystyrets vedtak om en måneds utsettelse medfører tilsvarende utsettelse av salgsstart for Holmenprosjektet og det kan være kritisk for prosjektet, men til å leve med dersom bystyret i mai vedtar planene slik de forelå fra rådmannens side, og samtidig vedtar at videre detaljbehandling delegeres til komité for miljø og tekniske tjenester og administrasjon.

I mellomtiden håper vi AP og ordføreren blir omforent og at ordføreren i bystyret fremmer forslag basert på rådmannens opprinnelige forslag til aprilmøtet og sikrer flertall for det forslaget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**