En lykkelig dag for barnefamilier i Risør sier Stian Lund fornøyd

Og det med rette, for Stian Lund (V) satte virkelig fokus på lekeplasser da han i torsdagens formannskap fikk flertall for sine forslag om å avsette hele 550.000 kroner til opprusting av lekeplasser i kommunen. At det positive vedtaket skjedde mot APs 3 stemmer tar jeg til etterretning sier Stian som synes det er langt mellom det AP sier om ny giv og det de i praksis viser ved stemmegivning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Jeg er glad formannskapets flertall stemte for mine forslag o opprusting av lekeplasser sier Stian

Jeg er glad formannskapets flertall stemte for mine forslag o opprusting av lekeplasser sier Stian
Foto: Runar Nes

-Jeg er veldig glad for at vi fikk flertall for nødvendig istandsetting av lekeplassene, uttaler Stian Lund fornøyd etter torsdagens formannskapsmøte.

-At Ap stemte i mot, var kanskje ikke annet enn det vi kunne vente, men jeg synes likevel det er skuffende, sier Stian.

Vi er alle enige om at større ting må gjennom grundige prosesser og prioriteringsdebatter. Men å få orden på disse lekeplassene må vi da kunne klare uten for mye om og men. Eller ser kanskje Ap for seg at disse tiltakene av relativt beskjedent omfang ville ha blitt bortprioritert hvis det ble sett i en større sammenheng, spør Stian, som er tilfreds med at de borgerlige partier fikk med seg Rødt i denne saken.

-Ap prater bort ting og vi handler, som vi gjorde i forrige periode. Det er derfor jeg er med i politikken, avslutter Stian Lund.

Les forslaget fra Stian Lund (V):

Overskudd prosjekt 0503 Boligfelt Kalstadheia kr 350 000 (avsluttet prosjekt/pkt. 3 b) og prosjekt 0717 Boligfelt Sandnes — Spirekleiv kr 200 000 (avsluttet prosjekt/pkt. 3 d) disponeres til lekeplasser med slik fordeling:
• Kalstadheia kr 100 000
• Spirekleiv kr 100 000
• Hasdalen kr 200 000
De resterende kr 150 000 skal settes på fond for lekeplasser. Dette fondet kan brukes som en buffer ved overskridelser ved disse prosjektene. Velforeninger ønskes også velkommen til å søke om midler til opparbeidelse av lekeplasser for disse midlene.

Er dere imot forslagene får dere stemme imot sa Stian Lund, og la til at at om enkelte av formannskapets medlemmer møter uforberedt får være den enkeltes problem.

Stian Lund var forøvrig raus med rosen til administrasjon og enhetene for god budsjettorden og ga også ros til formannskapet som i forrige periode hadde så klart fokus på positiv drift og budsjettresultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**