Kampen mot mobbing må styrkes

I dag kom det en undersøkelse som viser at kampen mot mobbing i skolen er langt fra i mål. — Kampen mot mobbing må møtes med faglig trygge lærere som skaper trygghet i sosiale situasjoner. Dette henger sammen, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre og medlem av KUF-komiteen på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Undersøkelse om mobbing i skolen
Utdanningsdirektoratet har gjennomført en nasjonal undersøkelse om mobbing i skolen hvor i alt 369 skoler over hele landet deltok. Den viser at 94,5 prosent av alle skoler og kommuner som deltok har brutt opplæringsloven når det kommer til mobbing i skolen.

 - Det eneste tiltaket som alltid vil hjelpe mot mobbing er gode lærere som ser den enkelte elev og er tydelige klasseledere, sier Skei Grande.

– Det eneste tiltaket som alltid vil hjelpe mot mobbing er gode lærere som ser den enkelte elev og er tydelige klasseledere, sier Skei Grande.

– Det eneste tiltaket som alltid vil hjelpe mot mobbing er gode lærere som ser den enkelte elev og er tydelige klasseledere, sier Skei Grande.

Konkrete tiltak
Venstre har lagt frem egen forslag for å bekjempe mobbing i skolen og peker spesielt på et tiltak.

– Regjeringen gjør for lite for de som trenger det mest. Venstre har foreslått 1000 nye helsesøstre i skolen. Da vil vi kunne følge opp elevene på en god måte, påpeker Skei Grande.

– Det er en gåte for Venstre hvorfor regjeringen ikke satser mer på helsesøstertjenesten, særlig når vi ser hvor dårlig det står til med helsesøstertilgangen på enkelte skoler, understreker Skei Grande.

Venstre er også svært kritisk til manglende handlingsrommet kommunene har.

– Kommunene må kunne omdisponere ressurser fra lite målrettede tiltak og byråkrati til å følge opp mobbing, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**