Nok et nei til forslag om trafikksikring på Kvernvikveien

Stian Lund (V) fant penger og fremmet nok en gang forslag om trafikksikringstiltak langs Kvernvikveien fra gml E18 til Fargeskrinet barnehage, men representantene fra AP (3) og Rødt (1) stemte imot og dermed falt Stian Lunds forslag om trafikksikringstiltak med 4 mot 3 stremmer idet kun H (1) og Krf (1) stemte med Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Etablering av boligområde, idrettsanlegg og barnehage gjør at vi må etablere trafikksikringstiltak langs skoleveien sier Stian Lund (V)

Etablering av boligområde, idrettsanlegg og barnehage gjør at vi må etablere trafikksikringstiltak langs skoleveien sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

– Jeg har fremmet forslaget flere ganger. Først fikk jeg beskjed om at forslaget ikke kunne tas i forbindelse med disponering av overskudd ved behandling av tertialrapport. Neste gang fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne benytte fondsmidler da vegstrekningen det er snakk om er fylkesvei! Dermed er jeg tilbake til utgangspunktet og har funnet inndekning av overskuddet fra driften i 2011 sier Stian Lund (V) som fremmet følgende forslag i formannskapet torsdag:

• Kr 600 000 av driftsoverskuddet disponeres til tilskudd til bygging av gang- og sykkelvei samt lys fra RV 418 til og med innkjøring til Fargeskrinet barnehage. Denne summen må sees som tilskudd til fylket som eier av veien.

Krav om utbedring av veien burde vært del av saksbehandlingen da idrettsanlegg, boligområde og barnehage ble etablert i området og det er på høy tid at trafikksikringstiltak skjer nå. Ikke minst etterat Fargeskrinet barnehage skal utvides med en avdeling. Økt trafikk til og fra de ulike anlegg i området gjør at skoleveien til barna som bor, eller kommer til å bosette seg i området, får økt trafikk. Det er derfor viktig at vi som utbygger påtar oss ansvaret med trafikksikring i området uttaler Stian Lund

Men så enkelt var det ikke da representantene fra AP og Rødt alle stemte imot forslaget som dermed falt med 4 mot 3 stemmer.

– Jeg fremmer forslaget på nytt i bystyret 31.5.2012, og håper da at det blir et positivt flertall for forslaget. Hvis ikke kommer jeg til å fremme forslaget på nytt ved alle fremtidige muligheter inntil positivt vedtak fattes og trafikksikringstiltak iverksettes avslutter Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**