Oslo Venstre går mot gjeninnføring av løsgjengerloven

Oslo Venstres hovedstyre vedtok torsdag 10. mai å gå tydelig mot en gjeninnføring av tiggeforbud, både nasjonalt og lokalt. Uttalelsen understreker at tigging er en utfordring som må møtes med sosiale virkemidler, ikke renovasjonspolitikk. Det finnes allerede lovhjemler for å bekjempe agressiv og påtrengende adferd i det offentlige rom, og Oslo Venstre vil styrke politiets mulighet til å håndheve dette, snarere enn å gjøre det forbudt for folk i nød å be sine medmennesker om en hjelpende hånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nei til sosial renovasjon i Oslo

Det har i de siste årene vært en økning i antall tiggere i Oslo, og tigging er langt mer utbredt i byen enn det var for kun fire-fem år siden. Årsaken til at noen tyr til tigging som sin hovedinntektskilde er mange og sammensatte, både i Norge og i andre land. Som et fyrtårn av velstand i et Europa rammet av økonomisk krise og høy arbeidsledighet, burde det ikke komme som noen stor overraskelse at vi også vil merke kontinentets problemer direkte og indirekte.

Det politiske miljøet i Norge har blitt vesentlig mer kritisk til tigging etter at utenlandske tiggere har kommet til landet i større omfang de siste årene. Dette til forskjell fra situasjonen i 2005, da Venstre og andre partier fant sammen på Stortinget om oppheving av løsgjengerparagrafen i straffeloven og datidens forbud mot tigging.

Oslo Venstre mener den eneste humane og liberale løsningen på utfordringene med tigging i vår by, er å håndtere det som et sosialt problem og løse det med sosiale virkemidler. Akkurat som man nå ser at forbudet mot prostitusjon har drevet den virksomheten under jorden, vil et totalt eller delvis forbud mot tigging føre til at dagens tiggere fort kan gå over til kriminelle handlinger for å forsørge seg. Problemet vil da ikke forsvinne — det vil forsterkes.

Oslo Venstre er mot et tiggeforbud i Oslo og på nasjonalt plan, og er motstander av forslag som kun har til hensikt å skjule tiggere og tigging. Vi har allerede lovhjemlene til å bekjempe aggressiv tiggeratferd og kriminalitet og de må vi benytte aktivt — et forbud er kanskje den billigste løsningen, men det er ikke den beste.

Oslo Venstre vil:

•jobbe mot forbud mot tigging.
•jobbe mot diskriminering og trakassering av romfolket, narkomane og andre minoriteter som bedriver tigging.
•jobbe mot kommunale forbud og mot reguleringer i Oslo som kun har som hensikt å skjule eller forby tigging i det offentlige rom.
•jobbe for at stat og kommune skal ta benytte gode sosiale virkemidler i arbeidet med tigging, gjerne gjennom et samarbeid med humanitære organisasjoner.
•sørge for at politiets adgang til å bekjempe aggressiv adferd og kriminalitet tydeliggjøres, også i politivedtektene.
•styrke politiet så de er i stand til å håndheve de lover og regler som gjelder i dag.

Vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 10.05.2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**