Venstre bekymret over skolens tilstandsrapport

Venstre var så bekymret over Rådmannens tilstandsrapport om skolene at de foreslo et tilleggspunkt i saken om “Tilstandsrapport for grunnskolen i Råde 2011”. – Vi godtok ikke at kommunestyret kun skulle ta rapporten til orientering. Vi mener Rådmannen må ta ansvar og legge frem saker i utvalg for oppvekt og kultur fortløpende for de sakene som er til bekymring, forteller Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre fikk med seg Frp og Høyre på forslaget slik at nå blir Tilstandsrapporten fulgt opp fortløpende.

Råde ungdomsskole

Råde ungdomsskole

Forsvarlig system
– Sentrale myndigheter har i perioden 2009-2014 initiert en femårig nasjonal satsning knyttet til arbeid med skole- og læringsmiljø, forklarer Lilleng.
– Målet for satsningen er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Det er en uttrykt sentral målsetting at alle kommuner/fylkeskommuner og skoler skal ha et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter opplæringsloven §13-10 og opplæringsloven kapittel 9a, også kalt elevenes arbeidsmiljølov.

Lilleng forteller at samtidig som sentrale myndigheter uttrykker store krav og forventninger til den enkelte kommune/fylkeskommune og skole, avdekkes mangelfull forståelse av regelverket og/eller for dårlige systemer for oppfølging.
– Dette fremgår av det nasjonale tilsynet i 2009 og foreløpig rapport etter nasjonalt tilsyn i 2010 og 2011.

Kvalitetskrav
Det uttrykkes i en av tilsynsrapportene at evt manglende system for internkontroll innebærer en markert risiko for at elevenes opplæring ikke organiseres i tråd med kvalitetskravene fastsatt i loven.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Sissel K Haugen

– Både lærere, elever og de foresatte skal involveres i arbeidet med å utvikle skolens internkontrollsystem, fortsetter Lilleng. – Skolen/ læreren skal vurdere elevens læringsutbytte kontinuerlig, og læreren plikter å melde fra til rektor ved mistanke om at en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og det forventes at kommunens/fylkeskommunens og skolenes systemer skal inneholde avviksrutiner og være skriftlig også for elevene.

Det kommer, i følge Lilleng, strengere krav fra sentralt hold omkring dette temaet, og han mener kommunen må være i forkant.
– Det er i alle fall ingen vits å henge etter i dette viktige arbeidet. Skolens oppgave er ene og alene og sette elevene i sentrum, og da må vi passe på at de har et godt læringsmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**