Venstre-JA til Inspiria-aksjer

Det ble en lang diskusjon i torsdagens kommunestyre i Råde rundt det om kommunen skulle kjøpe aksjer eller ikke i Inspiria-sentere. Kjøpesummen var på kun kr. 165,- så det var ikke pengene det stod på, men prinsippene. Først etter 23 innlegg og to gruppemøter ble det tatt en avgjøelse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Ingen enkel sak dette i og med at det var flere grunnleggende prinispper som måtte vurderes opp mot hverandre, forteller gruppeleder for Venstre Christian Holstad Lilleng.
– Alle Råde Venstre-representantene endte med å si JA til at Råde kommune skulle kjøpe aksjer i Inspiria fordi vi mener at symbolpolitikken rundt det å kjøpe kontra og stå utenfor er så sterk.

Steile fronter
Lilleng er klar på at han har full forståelse for at det ble steile fronter i denne saken.
– Jeg må samtidig si at jeg har den største respekt for H og Frp som stemte mot av prinsippielle grunner. De stemte mot kjøp, ikke fordi de ikke ville at Råde skal være en av Inspiria-eierne, men fordi vi må ta en skikkelig diskusjon på hva kommunen skal involvere seg i og hva den ikke har muligheter til å være en del av når kommuneøkonomien vår er så svak som den er.

Høyre og Frp understreket at de ville hatt samme holdning selv om kommuneøkonomien hadde vært sterkere.

Til slutt ble det, med Venstre, Krf, Sp og Aps stemmer, vedtatt å kjøpe aksjene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**