For lave kollektivambisjoner i revidert statsbudsjett

I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem regjeringens forslag til revidert statsbudsjett. Oslo Venstres leder, Toril Berge, mener forslaget sier for lite om hvordan viktige klima- og samferdselsmålsetninger skal nås, og reagerer spesielt på at det ikke ligger noen midler til prosjektering av en ny kollektivtunnel gjennom Oslo sentrum i det reviderte budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Nå har det gått noen uker siden stortinget endelig fikk regjeringens klimamelding, og Venstre påpekte allerede da at det var langt mellom målsetninger og virkemidler. Dagens reviderte statsbudsjett viser at denne kritikken var helt berettiget, sier Berge, som i utgangspunktet ikke hadde store forventninger til kollektivsatsningen i finansminsterens forslag.

– Det var varslet at det skulle komme en styrking av kommunesektoren, og det kommer godt med i Oslo, men vi vet jo at dagens regjering ikke er villig til å satse på de store samferdselsløftene storbyene i Norge trenger. Dette er store investeringer som ligger langt utenfor det kommunene selv er i stand til å finansiere, og det er skuffende at regjeringen ikke viser noen vilje til å følge opp klimameldingen med konkrete tiltak, sier Berge. Hun trekker frem det at Helse Sør-Øst får et lån på 75 millioner til å videreutvikle samhandlingsarena Aker som det mest positive i kommuneproposisjonen.

– Samhandlingsreformen er blant de store utfordringene Oslo kommune står oppi, og samhandlingsarenaen på Aker sykehus er et viktig grep for å håndtere den økte utskrivningstakten på sykehusene. Innføringen av samhandlingsreformen var dårlig forberedt fra regjeringens side, så at man nå tar litt av ansvaret for å bedre situasjonen er positivt, sier Berge. Hun understreker likevel at man med dette på langt nær er i mål med å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen.

– Alt i alt er det reviderte statsbudsjettet omtrent som forventet. Det foreslås noen påplusninger her og der som følge av økt skatteinngang, noen gode tiltak og noen mindre gode, men ambisjonsnivået på kollektivsatsningen økes ikke, og det er få spor av vilje til å satse på klimatiltak. Det er skuffende, avslutter Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**