Svært god reguleringsplan for Holmen

Jeg synes den vedtatte reguleringsplan for Holmen er svært god og med et klart 28-2 vedtak kan man trygt si at reguleringsplanen er godt forankret politisk. Jeg ser det nå som helt naturlig at dagens bystyremedlemmer følger opp og gir utbygger et klart JA til rammesøknad med tillatelse til riving av kran og eksisterende bygg samt oppstart av byggetrinn en på Holmen, som omsøkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Et positivt vedtak for Holmen er en viktig milepel for Risør kommune, som nå må ha fullt fokus på næringsutvikling og befolkningsvekst

Et positivt vedtak for Holmen er en viktig milepel for Risør kommune, som nå må ha fullt fokus på næringsutvikling og befolkningsvekst
Foto: Runar Nes

Signal fra Riksantikvar(ene)
I forrige bystyreperiode fikk Risør besøk av Riksantikvar(ene) to ganger, og bystyret, administrasjon og utbygger forholdt seg til de signal som ble gitt – ikke skulle vi lage en kopi, men vise dagens uttrykk – vi skulle benytte tre og det hvite uttrykk, alt godt ivaretatt av utbygger, bystyre og administrasjon.

Ikke nasjonal verdi
Det ble også gitt klart uttrykk for at Holmen ikke hadde nasjonal verdi og at det ikke var aktuelt å frede området og at det heller ikke var noen fredede bygg i umiddelbar nærhet som tilsa et særlig vern.

Når Riksantikvaren nå kommer med en alternativ bebyggelsesplan er det i seg selv nesten utrolig og viser med all tydelighet at de oppfatter bystyrets flertallsvedtak fra april 2012 som en ren bestilling om å komme med noe nytt.

For hva har hindret Riksantikvaren til å komme med konkrete innspill underveis i den lange prosessen som har vært frem til i dag? Ingen ting, og Riksantikvaren er vel heller ikke kjent for å sette sitt lys under en skjeppe og tie i forsamlinger om han selv ønsker å tale for å påvirke prosesser underveis!

Og er det ikke slik at lokalpolitikere må kunne forvente at fylkesmyndighetene og Thomas Hirsch har handlet i tråd med signaler og innspill fra øverste myndighet, Riksantikvaren underveis?

Faller på sin egen urimelighet
Når Rødt insinuerer en motvilje mot arkitekturen fra arkitektfirma Bogens side, faller det etter min mening på sin egen urimelighet. Motstanderne av Holmen utbyggingen kan da ikke mene at arkitektfirma Bogen prostituerer seg og tegner noe han ikke kan stå inne for?

Med all respekt å melde tar Rødt feil – Selvsagt står en profilert og dyktig arkitekt som Bogen inne for de tegningene han tegner, presenterer og søker om å få godkjent på vegne av utbygger – han vil jo for all fremtid bli forbundet med Holmen-utbyggingen og vil selvsagt ikke skape et negativt ettermele for egen del. Det nekter jeg å tro.

Ingen ny søknad
Ja, Rødt får det nærmest til å høres ut som om utbygger er uenig med seg selv om sin egen søknad om rammetillatelse til Risør kommune – selvsagt er de ikke det. Utbygger har da heller ikke fremmet noen søknad om endring av den tidligere innsendte søknad om rammetillatelse bystyret skal ta stilling til 31. mai 2012 og det skulle bare mangle, de er da seriøse utbyggere og leker heller ikke butikk!

At det er en god dialog mellom administrasjon og utbygger omkring neste delmål – detaljplanleggingen – er svært bra og slik det skal og må være når administrasjon samhandler med utbyggere i alle sammenhenger. Det taler for at detaljplanleggingen forblir en administrativ beslutningsprosess slik praksis er for slike saker, alternativt at avgjørelsen pga rådmannens inhabilitet legges til miljø og teknisk komité – uansett bør ikker bystyret bidra på detaljnivå med utforming av vindus- og fasadedetaljer

Jan Einar Henriksen
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**