Gode nyheter om kjøpsenterstruktur

Så er endelig avtalen om kjøpsenterstrukturen i Aust-Agder på plass. For Risør innebærer det at sentrumsavgrensningen i Risør utvides til også å omfatte Frydendalområdet. I tillegg er det kommet positive signaler for Østebøområdet og tilførselsveien med kollektivtilbud til Østebø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Gode nyheter for de som ønsker å etablere seg i Risør med plasskrevende varer

Gode nyheter for de som ønsker å etablere seg i Risør med plasskrevende varer
Foto: Jan Einar Henriksen

Tillatt nytt areal på Østebø settes til 8000 m2. Minste enhetsstørrelse settes til 1000 m2 og Risør kommune oppfordres til i minst mulig grad å etablere detaljhandel på Østebø som vil svekke handelen i sentrum.

Videre forutsettes det at det etableres gang og sykkelvei til Østebø og at det etableres et kollektivtilbud som kan betjene handelsområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**