Risør med -38 innbyggere i første kvartal 2012

Tallene fra SSB (Statistisk sentralbyrå) for første kvartal 2012 viser at Risør har størst fraflytting blant kommunene i Aust-Agder. Med en befolkningsvekst på -38 er Risør igjen nede på 6861 innbyggere. Det er også svært bekymringsfullt at det stadig er færre fødte (12) i forhold til døde (21) og at fødselsoverskuddet for 1. kvartal er -9.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Vi må legge forholdene tilrette for vekst og da er tilførselsvei, trafikksikring, gode og varierte boområder, parkeringhus og tilrettelegging for næringsdrift i sentrum svært viktig sier Willy.

Vi må legge forholdene tilrette for vekst og da er tilførselsvei, trafikksikring, gode og varierte boområder, parkeringhus og tilrettelegging for næringsdrift i sentrum svært viktig sier Willy.
Foto: Runar Nes

Når det flytter ut 78 innbyggere og det bare kommer 49 nye innbyggere får vi samtidig et negativt flytteregnskap på hele – 29. Totalt får vi dermed en befolkningsvekst på – 38 og dermed er Risør den største fraflyttingskommunen i Aust-Agder.

Risør har fra 2002 slitt med negativ befolkningsvekst, som så ut til å gå i positiv retning forrige bystyreperiode. En vekst vi håpet ville fortsette også fremover sier Willy Thorsen (V). Vi får håpe at de tiltak vi iverksatte forrige periode etterhvert vil bedre situasjonen for Risør, men da må vi få til en mer positiv holdning over hele linjen avslutter Willy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**