Gruppemøte tysdag 22.5

Gruppemøte i Hatlehiet på kulturhuset tysdag 22.05 kl 19.30, før kommunestyremøte torsdag 24.05.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Størst spenning denne gongen rundt årsmelding/rekneskap og forskottering av spelemidlar til diverse idrettsanlegg. I tillegg skal Ruspolitisk handlingsplan 2012-2016 opp, denne saka skal dessutan handsamast i SUKO og SHS fk. tysdag. Rådmann Noraberg sluttar til 1. juni og dette blir markert mot slutten av kommunestyremøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**