UMU 21.mai

Etter befaring på Lafteråsen kl 15 møttes utvalget i formannskapsalen, som for anledningen var breddfull med tilskuere, nettopp pga reguleringssaken 377R Lafteråsen boligfelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

På skolevei

Foto: Marianne

Siden det var så mange tilskuere denne gangen, ble møteplanen endret litt og Lafteråsen-saken kom før “opplæringen”. Hovedpoenget i saken var hvilket veialternativ man skulle gå for i tilkomsten til boligområdet.
Begge veialternativene hadde sine tilhengere, og det var listet opp fordeler og ulemper med begge alternativene i sakspapirene:

Alternativ 1 vs alternativ 2
Veilengde ca 400m vs ca 600m
Berører flere naboer vs færre
Bedre stigningsforhold vs bratt og krapp
Lavere anleggskostnad vs høyere
Kortere anleggsperiode vs mye anleggstrafikk
Lite/ingen fjernvirkning vs kraftig fjernvirkning
Minst terrenginngrep vs stedvis kraftig terrenginngrep
Ikke rekkverksbehov vs mye rekkverksbehov.

Alt dette sett i sammenheng kom Venstres UMUmedlemmer frem til at veialternativ 1 virket mest fornuftig og begrunner dette med at tomtene vil være raskere byggeklare, de vil ikke bli unødig dyrere, og veien vil ha tilfredsstillende lengde og stigning, som gjør den fremkommelig i alle årstider, uten at den “forstygger” området.
Skoleveien vil være den samme for barn i det nye boligfeltet, uavhengig av hvilket veialternativ man velger.

Kongsberg er en by i vekst og vi må derfor belage oss på at noen blir berørt av utbygging, men det skal ikke gå utover tryggheten til barna, eller beboerne i områdene det bygges ut, og det synes ikke vi i Venstre at dette veialternativet gjorde. MEN, det viste seg at resten av UMUmedlemmene var uenige i dette, og stemte for veialternativ 2. Da gjenstår det å se om/når denne veien kommer, siden Fylkesmannen har en innsigelse på dette veialternativet.

Les hva Laagendalsposten skriver

(bildet er ikke fra berørt område)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**