Klart JA til rammesøknad for Holmen

Med 6 mot 1 stemme sa Risør formannskap et klart og entydig JA til utbyggers søknad om rammetillatelse til riving av eksisterende bebyggelse/kran samt oppføring av første byggetrinn på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Riksantikvarens siste innspill vakte undring og hoderisting.

Riksantikvarens siste innspill vakte undring og hoderisting.
Foto: Riksantikvaren

Det klare vedtaket i formannskapet tilsier at det etter alle solemerker blir et like klart flertall for utbyggers rammesøknad når saken blir behandlet i bystyret 31. mai 2012.

Utbygger kan dermed starte salgsprosessen – en måned forsinket – men forhåpentligvis tidsnok til at de får tilstrekkelig salg og byggestart i løpet av året.

Riksantikvarens siste innspill for Holmen vakte undring og hoderysting i det politiske og administrative miljøet og ble av enkelte betraktet som et festningsverk ingen ville ha sagt JA til dersom det var alternativet ved behandling av reguleringsplanen.

Stian Lund (V) var forøvrig rimelig klar i sin tale – det er ingen endringer i de fremlagte forslag til rammesøknad og jeg går derfor klart og tydelig inn for forslaget Wiggo Larsen fremmet (identisk med det forslag rådmannen fremmet til formannskapsmøtet i april).

Jeg registrerer at AP fikk flertall for sine tilleggsforslag, men de var etter min mening godt ivaretatt allerede og jeg fant ingen grunn til å stemme for dem. Etter min mening oser de av mistillit, og er det noe vi trenger i Risør, er det ro og gode relasjoner til utbyggere som er villige til å legge ned betydelige kroner i investeringer i Risør fremover avslutter Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**