Krfs ekteskapskrise

KrF klarer ikke bli enige om hva de egentlig mener om ekteskapet. Det betyr lite. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven står ikke på dagsorden og vil ikke bli reversert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Likevel skriver KrFs fylkesleder, Hans Fredrik Grøvan, brev — og hans egen stortingsrepresentant, Dagrun Eriksen, er grunnen til at Grøvan er sint. KrF kan løse sin egen floke ved å ta skrittet helt ut og støtte Venstres forslag om å skille den juridiske og den seremonielle delen av ekteskapsinngåelsen. Trossamfunnene kan tro hva de vil og velsigne hvem de vil, men staten skal ikke diskriminere mellom homofile og heterofile par. Og vi skal heller ikke tillate at noen gjør det på vegne av oss.

Ekteskap er ikke bare en religiøs institusjon eller en lovnad om evig kjærlighet. Det er også en juridisk kontrakt som regulerer rettigheter og plikter i et samliv. En slik myndighet bør være et offentlig anliggende, og ikke trossamfunnenes. For noen år tilbake vedtok Stortinget en ny ekteskapslov som likestilte homofile og heterofile. Det var den gang uttrykt stor støtte for Venstres modell om et skille mellom juss og seremoni. Nå nærmer vi oss også en styrt og bredt støttet avvikling av den norske statskirka, og 21. mai blir grunnlovsendringene om forholdet mellom stat og kirke behandlet i Stortinget. Det betyr at landet ikke lenger skal ha en egen statsreligion, men sidestille alle religioner og livssyn. Det er på tide, mener jeg. Men det er også på tide at de fratas retten til å diskriminere på vegne av staten.

Frie kirker og trossamfunn kan tro hva de vil — og velsigne hva og hvem de vil. Men staten skal ikke tillate at de juridiske rettighetene er forbeholdt noen. Statens oppgave må være å legge til rette for trygge juridiske rammer rundt alle lovlige samlivsformer. Trossamfunnenes oppgave må være noe helt annet. Jeg forstår ikke lenger hva KrF legger i begrepene «ekteskap» og «juridiske rammer». Venstres modell gjør at de slipper å bruke mer tid på de vanskelige begrepene, og debatten om hvem som skal få gå ned kirkegulvet. Det bør både Hans Fredrik Grøvan og Dagrun Eriksen kunne forenes om. De skal gjerne få forslaget i brevs form, og som et innspill til programarbeidet.

For Venstre,

Eva Kvelland (bystyrerepresentant, Kristiansand)
Petter N. Toldnæs (bystyrerepresentant, Lillesand)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**