Vil styrke skolebudsjettet

-Vi skolepolitikere vet enda ikke konsekvensene av skolekuttene, sier Venstres Anne-Lisbeth Simonsen, som mener det er riktig å satse på fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Anne-Lisbeth Simonsen

Foto: Ivar Ruud Eide

Amta satte 21.5. fokus på hvordan debatten om kutt i skolen preges av rykter og lekkasjer, fordi hverken rektorer eller kommunalsjef vil uttale seg om hva kuttene innebærer før saken skal til behandling i kommunestyret i juni.

-Vi har ikke lagt lokk på informasjonen kommunen kan gi foreldrene eller allmennheten, sier Simonsen.

Frogn Venstre har gjennom de senere års budsjettprosesser søkt å skjerme skolen, og nasjonale prøver viser at det har gitt resultater. Det fryktes at dramatiske kutt som må tas siste halvår vil bidra til å rive ned disse resultatene etter hvert.

-Kutt i skolen har konsekvenser for framtida, sier Simonsen. Alle partier snakker om barns oppvekstvilkår, men det er i situasjoner som dette politikere får vist hvordan vi prioriterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**