UHS 22.mai

I utvalget for helse og sosial sitter Bjørn Flo Knudsen og Marit Eek-Jensen fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Brosjyrebilde 2011: Velferd

Foto: Venstre

Venstre foreslo å avvise en endring i sjenkereglementet som ville ha satt en stopper for nye utesteder som ønsker å etablere seg i gamle bygg uten store kostnader.
Rådmannens forslag var at det ikke skulle gis skjenkebevilling til nye steder som ikke har universellutforming.
Venstre foreslo at dette punktet skulle strykes. Vi begrunnet dette med at funksjonshemmedes rettigheter er ivaretatt i plan og byggingsloven. Og at man vil kunne komme opp i uryddige situasjoner der driftstilatelse blir gitt, men man ikke får skjenking.
Dette kunne ramme noen som ønsker å starte opp virksomhet i gamle hus f.eks på Vestsiden.

Bjørn Flo Knudsen sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Og kommer til kommunestyret som utvalgets innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**