Spørsmål til ordfører om tobakkstopp i Kongsberg Kommune 1.1.2013

Vi leser på Laagendalsposten.no om Kommunens mål om å være tobakksfri 1.nyttårsdag neste år.
Kongsberg Venstre er positiv til at det blir satt fokus på ansattes forebyggende helse, det er viktig for at vi skal få ned sykefravær i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Røyking forbudt

Foto: Microsoft

Artikkelen på LP sin nettavis bruker i overskriften «..med pisk og gulrot », men når man leser igjennom artikkelen her og på kommunens egen nettside synes det å være en mangel på «gulrøtter». Men «pisk» er det mye av.
Fra Venstre sitt ståsted kan forbudet virke unødvendig og uheldig. Røykeloven som er vedtatt av Stortinget sikrer at man skal ha rett på å slippe røyk i det offentlige rom. Den gjør det forbudt å røyke inne på offentlige steder, og hindrer passivrøyking. Dette er et forbud for å hindre at andre blir utsatt for skadelig røyk. Dette er en lov som er rett, og sikrer folk et godt arbeidsmiljø.

Kongsbergs nye forbud er et lite motiverende tiltak og feil virkemiddel for å oppnå en nikotinfri kommune. Et forbud som virker lite motiverende og klart begrenser de ansattes personlige frihet. Et forbud som vil bli vanskelig å følge opp. Det virker også rart at man ønsker et forbud mot usjenerende tobakksbruk som snus. Det er mange som kutter røyken med snus. Venstre mener at dette er et dårlig virkemiddel i kampen mot tobakk og et overtramp mot ansattes frihet.

Det er videre nevnt om andre bedrifter som har prøvd en annen måte å få bukt med tobakksbruk. Der man belønner ansatte som stumper røyken. Dette kan selvfølgelig koste penger, men kan lønne seg om de forebyggende effektene er gode nok. Det kan virke som Kongsberg kommune velger den «lette» løsningen, som tvinger de ansatte.

Så ordfører bes svare på følgende spørsmål:
Vil ordfører gi kommunestyret en kort orientering på avtalens innhold?
Vil ordfører orientere hvordan forbudet skal håndteres?
Vil ordfører gi kommunestyret mulighet til å se på og behandle avtalen, med tanke på endre virkemidler som forbud?
Skal man nå målet om en frisk kommune må vi bruke rett virkemiddel på rett sted. Kreativitet og samarbeid er ofte bedre enn forbud.

Kongsberg 27.5 2012
På vegne av Kongsberg Venstre
Bjørn Flo Knudsen
Kommunestyrerepresentant

Presseoppslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**