Foreslår særskilt kompetanseløft for ufaglærte lærere

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at nær 9000 lærere i grunnskolen underviser på trinn de ikke har undervisningskompetanse i. Venstre foreslår at disse lærerne får et særskilt kompetanseløft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Et velutbygd kompetansehevingssystem er helt avgjørende for å kunne nå målet om at alle som underviser norske elever har formell undervisningskompetanse. Det er imidlertid lite som tyder på at man kan oppnå dette målet med dagens dimensjonering av videreutdanningssystemet.

 Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Tormod Rossavik

– Med tanke på at vi kan komme til å mangle 18.000 lærere fremover mot 2020 er det viktig at vi beholder og kvalifiserer disse 9000 lærerne, sier Trine Skei Grande.

Vi kan mange så mye som 18.000 lærere om bare 8 år i flg. SSB.

Kompetanseløft
Venstre foreslår derfor et særskilt kompetanseløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på. Et slikt kompetanseløft skal komme i tillegg til den eksisterende videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet», og innebære en tidfestet plan for hvordan alle tilsatte i skolen med undervisning som oppgave kan få fullgod undervisningskompetanse.

– Det er bare én ting som hjelper for alle de utfordringene vi har i norsk skole i dag, og det er lærere. Gode, kloke lærere som kan faget sitt blir ledere i klasserommet. Men de må ha en god lærerutdanning for å kunne ha den autoriteten. Da kan vi ikke ha så mange som er ufaglærte, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG Nett.

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

Flere kvalifiserte lærere
Etter Venstres oppfatning er det nødvendig både å kartlegge dette forholdet bedre og ikke minst igangsette ytterligere tiltak for å sikre at lærere som underviser i norsk skole faktisk har undervisningskompetanse for de trinnene de underviser på.

Noen tilsatte, særlig de med høyere og lavere universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogikk, vil sannsynligvis ikke ha behov for særlig omfattende videre-utdanning, mens tilsatte med videregående opplæring eller lavere uten pedagogikk vil ha behov for langt mer.

– Uansett er det viktig at vi får flere kvalifiserte lærere inn i skolen. At vi har nok kompetente lærere i skolen er det viktigste grepet vi kan gjøre for norsk skole og her svikter regjeringen, sier Skei Grande.

Under alle omstendigheter må det gjøres et systematisk arbeid for å sikre at alle elever i norsk skole innen rimelig tid får undervisning av lærere som er faglig kvalifisert for dette.

– Venstre setter elevene først. Derfor satser vi på lærerne. Kompetente og kunnskapsrike lærere er den viktigste innsatsfaktoren for økt læring og mindre uro i skolen, sier Skei Grande.

– Å sørge for at vi har nok kompetente og kvalifiserte lærere handler også om å gjenreise respekten for kunnskap og for lærerne som yrkesgruppe, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**