Første «Grønn Møteplass» vel i havn

Lier Venstres første miljøseminar «Grønn møteplass» ble avholdt onsdag 23. mai på Høvik skole. Temaet for dagen var gjenvinning, og et trettitalls fremmøtte fikk ny innsikt og inspirasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Olav Breivik

Olav Breivik

Leder for Lier Venstre, Olav Breivik, ønsket velkommen i ett av Liers miljøfyrtårn: Høvik skole. Han presenterte konseptet Grønn møteplass, og Lier Venstres planer om å sette miljøspørsmål på agendaen i tiden fremover, og bidra til at Lier kan bli grønnere både i ord og handling. Lier vil være en presskommune i årene som kommer – mange vil flytte hit til denne grønne lungen i pendleravstand fra hovedstaden, og vi må alle bidra til at denne veksten blir bærekraftig.

 Benedikte Solstad

Benedikte Solstad

Vi var så heldige å ha fire foredragsholdere på seminaret, med innsikt fra forskjellige ståsteder: Astrid Bjerke fra Grønn Hverdag stilte kjernespørsmålet: «Spiller det noen rolle hva jeg gjør?». Aud Helene Rosenvinge og Jan Hammer fra Lindum Drammen fortalte om «Nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering». Rasmus Hansson, tidligere generalsekretær i WWF Norge, omfavnet både det globale og det lokale perspektiv med tittelen «Mulighetenes Lier», og vår egen kommunes miljørådgiver, Robert Svendsen, foredro om sitt spesialfelt «Miljø- og klimakommunikasjon».

Utgangspunktet for denne første Grønne møteplassen var gjenvinning, og selv med de forskjellige perspektivene representert var noen temaer gjennomgående: Viktigheten – ja, den uomtvistelige nødvendigheten av gjenvinning for å utnytte begrensede ressurser, de mange muligheter for gjenvinning som åpner seg med moderne forskning og utvikling, og det ansvaret vi alle sitter med for at gjenvinning skjer på grasrotnivå.

 Astrid Bjerke

Astrid Bjerke

De store perspektivene ble dekket av Astrid Bjerke og Rasmus Hansson. Menneskeheten har vokst fra under én milliard sent på attenhundretallet til over sju milliarder i dag. I løpet av de neste 40 år vil vi nå et sted mellom 8 og 11 milliarder. Mens vi tidligere kunne ta ut alt vi kunne av ressurser fra naturen uten vesentlig effekt, har situasjonen endret seg dramatisk. Mange vesentlige ressurser vil bli uttømt i løpet av kun tiår. Vi er alle klar over den begrensede tilgangen på olje og gass. Mindre kjent er det kanskje at vi tærer skremmende fort på klodens reserver av fosfor, en forutsetning for alt liv på jorda. En skremmende illustrasjon er at dersom hele jordas befolkning skal forbruke på det nåværende vestlige nivå, vil vi i løpet av noen tiår trenge 3 jordkloder for å produsere det vi trenger.

 Rasmus Hansson

Rasmus Hansson

Det råder en stadig større enighet om at menneskets forvaltning av våre naturressurser må legges om betydelig. Mest fokus i disse dager er energiproduksjon og -forbruk, for å snu klimaendringene, men hele vår innstilling til ressursbruk trenger en bevisstgjøring.

Som Hansson påpekte, har vi en tendens til å overlate ansvaret for miljø og klima til sentrale myndigheter. Men alt som skjer i Norge, skjer i kommunene. Vi har utstrakt lokaldemokrati i Norge, og stort handlingsrom i den enkelte kommune for å få til endring. Lier kommune har alle forutsetninger for å få det til, og den nye kommuneplanen er et glimrende utgangspunkt.

Lier har et gjenvinningsanlegg. Det var et godt anlegg da den ble anlagt, men det er vitnesbyrd om vår økende miljøbevissthet at anlegget nå er blitt altfor lite og ikke lengre verken nyskapende eller inspirerende for innbyggerne. På seminaret fikk vi et spennende innblikk i hvordan gjenvinning kan gjøres når ambisjonsnivået legges høyt. Ved Lindums anlegg i Drammen gjenvinnes avfall til et bredt spekter av nye råstoffer. Av organisk avfall produseres energi (biogass) og kompost, slik at fosforet kan føres tilbake i kretsløpet.

Lindum er et stort, praktisk og kundevennlig anlegg, som bidrar til at den enkelte innbygger kan gjøre «det rette» uten unødig ulempe. Lier Venstre er opptatt av at Liers innbyggere skal få tilgang til et tilsvarende anlegg så fort som mulig.

 Robert Svendsen

Robert Svendsen

Det var veldig spennende å møte Robert Svendsen, Lier kommunes miljørådgiver. Engasjert og med et tydelig engasjement i tillegg til faglig innsikt, er han en ressurs som vi håper Lier vil utnytte maksimalt i årene som kommer. Svendsen viste blant annet til at mens folk er overveldende enige i at klimatiltak, miljøvern og gjenvinning er viktig, er det også en rådende oppfatning om at slike tiltak er dyre, vanskelige og til ulempe for folk flest. Det er derfor en viktig oppgave å formidle at endret miljøadferd ikke behøver å være noen ulempe, snarere tvert imot. Gjenvinning, energiøkonomisering og utslippskutt er viktige ledd i en helt ny trend mot et moderne samfunn, en positiv driv som kan gjøre våre liv bedre på et utall måter. Det er viktig å tro på at økt kunnskap kan gi inspirasjon, og tro på at det nytter.

Lier Venstre takker alle som deltok, både som foredragsholdere og publikum, og ser allerede frem til neste Grønn møteplass. Den vil handle om dyrevelferd. Vel møtt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**