Venstre ønsker flere lærlinger i Råde kommune

Hvert år søker over 50% av 10.klassingene ved Råde ungdomsskole seg til de yrkesfaglige linjene ved videregående skoler. De fleste velger et 2+2års løp, men for alt for mange blir drømmen om et fagbrev ødelagt av enten mangel på lærlingplasser og/eller skoletretthet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Moss Avis

Fleksible tilbud som dekker søkernes behov.
– Vi ser at det er flere som er skoletrøtte og trenger en pause fra sin teoretiske hverdag. Det er fullt mulig å tegne en lærekontrakt eller opplæringskontrakt når en elev har fullført ungdomsskolen. Dette kalles "full opplæring i bedrift", forklarer Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.
– De som ønsker fagbrev vil da få teoriundervisning en til to dager i uka i løpet av sin fireårige utdannelse. De som tegner opplæringskontrakt kan slippe all teori, eller deler av teorien. Her er det full fleksibilitet basert på den enkeltes motivasjon og hvilke forutsetninger den enkelte har.

Alternativet er, i følge Lilleng, dessverre ofte ledighet og sosiale stønader.
– Som et eksempel kan nevnes at Råde ungdomsskole i år har to elever som ikke er motiverte til videre skolegang, men topp motiverte til læreplass. De vil jobbe med noe praktisk. Den ene er veldig glad i å lage mat, den andre ønsker å ta utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Får ikke de et tilbud om full opplæring i bedrift, er vi ganske sikre på at de vil ende opp i statistikken som "sluttere" eller på "drop out" lista.

Lilleng lister opp hen hel rekke fag som Råde kommune kan og kanskje skal ha lærlinger i:
Aktivitørfaget, Anleggsgarnerfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, IKT – servicefaget, Institusjonskokkfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Renholdsoperatørfaget og Rørleggerfaget.

– Råde kommune har per dato lærlinger i Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er et stort fag med mange søkere til læreplass. Her er det mange søkere som ikke får læreplass.

 Råde kommune bør ta inn ennå flere lærlinger mener Christian Holstad Lilleng.

Råde kommune bør ta inn ennå flere lærlinger mener Christian Holstad Lilleng.

Opplæringskontoret for offentlig sektor (OKOS) har per dato 23 private barnehager i Østfold som tar inn lærlinger i dette faget, men det er plass til flere.
– Skal vi kunne tilby disse en læreplass trenger de et samarbeid med kommunen. Grunnen til det er at de trenger (som et minimum) 3 måneder praksis i Skole/SFO, eller på en ungdomsskole. I Råde kommune har OKOS Furuly private barnehage som en av sine samrbeidspartnere, men flere er interesserte om man kan ordne lærlingtid også i grunnskolen, forklarer Lilleng

En lærlings skal ha verdiskapning.
I hovedmodellen er det skissert ett år med opplæring og ett år verdiskapning i løpet av læretiden. Det betyr i praksis at når faglig leder mener at det er forsvarlig, og når lærlingen føler seg trygg nok er det god læring i selvstendig arbeid.
– Når lærlingen gis denne tillitten i ferieavvikling, kursvirksomhet og korte sykefravær vil vikarbudsjettet reduseres betydelig. Lærlingene skal ikke ha en vikars lønn. Den lønn som lærlinger har gjennom hele sin utdanning er faktisk basert på selvstendig arbeid, forteller Lilleng

Noen ting er viktig å understreke mener Lilleng:
Det er ingen ansettelsesforpliktelser for lærebedriften (les: kommunen)
Dette er en flott mulighet til å forme en fremtidig medarbeider
Kommunen er med å ta samfunnsansvar ved å bidra til at ungdom får utdanning
Ungdom bidrar ofte med kreative, "friske" innspill i et arbeidsmiljø
Positivt for lærlingbedriften (les: kommunen) med økt fokus på faglig oppdatering og fagligutvikling

Oppsummert
– Venstre ønsker å øke antallet lærlinger i Råde kommune. Dette er for det en plikt vi har som samfunnsbygger, men ikke minst en ren investering i fremtiden både i forhold til mindre sosialutgifter og sikrede skatteinnganger.

– Venstre mener spesielt at kommunen bør ta et ekstra ansvar for de av våre elever som er i stor fare for å bli "drop out-elever" og derfor jobbe mot å gi disse en mulighet til lærlingkontrakt med utgangspunkt i "full opplæring i bedrift"-opplegget, avslutter Lilleng som vil ta dette opp i Formannskapet førstkommende uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**