Venstres miljøpris går til Drammen og Opland turistforening

Drammen Venstre ønsker å tildele årets miljøpris til Drammen og Opland turistforening (DOT). DOT får prisen for sitt engasjement for et inkluderende friluftsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Turistforeningen, vestfoldstopp

Foto: Turistforeningen

Drammen Venstre deler hvert år ut en pris på Verdens miljødag 5 juni. Prisen for 2012 går til Drammen og Opland turistforening (DOT). — DOT får prisen for sitt arbeid med å få flest mulig mennesker til å bruke naturen, sier Ulla Nordgarden, leder i Drammen Venstre.

DOT har mange ulike turtilbud for ulike grupper, trilleturer, seniorturer, turer for mennesker med funksjonshemninger og turer for barn og unge i alle aldre. — Drammen er en grønn by, med lett tilgang til marka. Likevel er det en høy barriere for mange å komme seg på tur, sier Nordgarden. Mange vet ikke hvor stiene går, hvor man parkerer, hva man har på seg på tur. Det er mye lettere å bli med kjentfolk, enn å prøve seg frem selv.

Drammen kommune har folkehelse som en av bærebjelkene for sitt arbeid med tjenesteyting. Nordgarden mener kommunen ikke er kommet langt nok i å tenke folkehelse i alt de gjør, og hun bedyrer viktigheten av god folkehelse for barns utdannelse og voksnes arbeidsevne. — Frivillige organisasjoner er grunnmuren for kommunens folkehelsearbeid, og DOT er med sitt brede tilbud svært viktig for å bidra til å at folk kommer seg opp av sofaen. Nordgarden mener turistforeningen er spesielt viktig i en flerkulturell by som Drammen, hvor det bor mange med liten erfaring med turgåing. -Idretten når ut til mange barn, men tilbudet til DOT går til langt flere grupper, sier hun. DOT bidrar til mangfold og derfor ønsker Venstre å gi prisen til DOT i år.

Venstre deler ut prisen tirsdag 5 juni, kl. 1530 på torget i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**