Venstres Karin Virik stod opp for Draaben og vant

Saken gjaldt utestedet Draaben i Torggata og søknad om skjenkebevilling, som ble behandlet i siste kommunestyremøte. Karin Virik var oppgitt over den behandling utestedet har fått av Sandefjord kommune, og fikk med seg et flertall i bystyret om å gi Draaben skjenkebevilling på like vilkår med de øvrige søkerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Oppslag i Sandefjords Blad

Oppslag i Sandefjords Blad

Dette er en sak med en svært spesiell saksbehandling fra kommunens side. Spesielt mener hun at det er uakseptabelt at eierne av utestedet har følt seg tvunget av kommunen til å si opp stedets bartender for ikke å miste skjenkebevillingen. Bartenderen hadde tidligere vært medeier i driften.

I debatten som var i bystyret kom det fram at det var ordfører Bjørn Ole Gleditsch som hadde observert bartenderen alene på jobb og varslet dette videre. Sandefjord kommune tolket dette på en måte at han da hadde fremdeles vesentlig innflytelse på driften av stedet, og anså dette som et brudd på betingelsene for ny skjenkebevilling.

I realiteten legger kommunen ned yrkesforbud for denne mannen, sier Karin Virik i en kommentar i Sandefjords Blad.

I bystyredokumentene står det at han tilsynelatende har ansvaret for den daglige driften. Utrolig konklusjon, sier en lettere oppgitt Karin Virik.

Hva da med en nattevakt på et hotell? Det at vedkommende er alene på jobb betyr jo ikke at personen er ansvarlig for driften, kommenterer hun videre.

Les mer om saken i nettutgaven til Sandefjords Blad på disse to linkene:
Virik ber for Draaben

Karin Virik reddet Draabens skjenkebevilling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**