Velforeningen i Hasdalen – en nyttig og riktig investering for hele kommunen

I et brev sendt AAB og lokale politikere uttrykker velforeningen i Hasdalen stor glede over Stian Lunds forslag om å bevilge 200 000 kroner til opprusting av lekeparken i Hasdalen hvor også kronprinsfamiliens yngre garde er observert! Les hele brevet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Vi stiller oss til disposisjon for å få dette gjennomført, skulle de 200.000 kronene komme på bordet. Vi kan også hjelpe med å styre prosjektet uttaler velforeningen i brevet.

Vi stiller oss til disposisjon for å få dette gjennomført, skulle de 200.000 kronene komme på bordet. Vi kan også hjelpe med å styre prosjektet uttaler velforeningen i brevet.
Foto: Jan Einar Henriksen

Velforeningen i Hasdalen registrerer med stor glede at parken og lekeplassen vi er så glade i endelig får politisk oppmerksomhet. I formannskapet foreslo Venstres Stian Lund å bevilge 200.000 kroner til utbedring av parken og lekeplassen vår. Det ser vi på som en nyttig og riktig investering for hele kommunen.

Parken i Hasdalen er kanskje den mest brukte lekeplassen i Risør sentrum, og brukes av både innbyggere, turister og kommunens barnehager. For oss som bor i nærheten er det ikke ofte vi kikker ut av vinduet uten å se noen benytte seg av parken, spesielt i sommerhalvåret. Til og med kronprinsfamiliens yngre garde er observert der flere ganger. Parken representerer en grønn lunge for de mange som frekventerer bysentrum.

Med en såpass hyppig bruk av parken, kreves det også en jevn og god oppfølging for å holde den i god stand. Det daglige vedlikeholdet står kommunens uteavdeling for. Velforeningen har årlige dugnader der vi forsøker, etter beste lekmannsevne, å vedlikeholde utstyret parken rommer. Det sistnevnte har vist seg å være vanskelig de senere årene, da forfallet hva angår utstyr har vært utpreget. Dette skyldes ikke bare slitasje, men rett og slett produkter som ikke holder mål. For drøye ti år siden ble parken rustet opp, men de innkjøpte lekestativene og benkene er tydelig preget av råte. Huskestativet ble fjernet i fjor, på grunn av råte som truet sikkerheten. Med et tilskudd i størrelsesorden 200.000 kroner kan parken rustes opp betraktelig, med nye lekeapparater, benker og beplantning, og tilhørende tjenester som trengs for å få den i god stand.

Vi i velforeningen ønsker en opprusting velkommen med åpne armer, og er sikre på at vi har hele byen med oss. Vi stiller oss til disposisjon for å få dette gjennomført, skulle de 200.000 kronene komme på bordet. Vi kan også hjelpe med å styre prosjektet, som vi tenker bør bli en løsning mellom innleide tjenester, innkjøp og dugnad. Vi vil gjerne gå i dialog med kommunen for å få dette på plass, og for å finne en løsning vi alle kan bli fornøyde med.

Vi tror en slik investering vil gagne hele byrommet, og ikke minst alle barna som årlig er innom her. Vi håper bystyret vil vedta bevilgningen, slik at vi sammen kan ruste opp det som er en viktig møteplass for alle generasjoner, uavhengig av postnummer.

Med optimistisk velforeningshilsen for Hasdalen Vel
Eva Christiansen, Kristin Ertsås, Harald Lindstøl og Hans Petter Bjerva

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**