Venstre ønsker at miljøkriminalitet etterforskes og straffes

Venstres Erik Lundeby vil i en interpellasjon i kommunestyret 18. juni vite hvordan forgiftingen av trær på Sogsti og ved Badeparken følges opp. -Vi må sørge for at de ansvarlige møter en skarp reaksjon, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Parrstranda

Foto: Erik Lundeby

Både på Sogsti og ved Parrstranda er gamle trær utsatt for alvorlig hærverk. Venstre mener dette er alvorlig miljøkriminalitet.

-Trerekken bak Parrstranda utgjør dessuten en majestetisk innramming av vårt viktigste parkområde, og er av stor betydning for opplevelsen av Drøbak til lands og til vanns, sier Lundeby.

Han vil ikke spekulere i om skadeverkene skyldes ønske om mer lys og utsikt, eller om dette er ren ødeleggelsestrang. Venstres gruppeleder ønsker først og fremst å hindre at dette brer om seg, og signalisere at offentlige myndigheter tar dette på alvor.

-Sakene må anmeldes umiddelbart når de blir kjent, og reell etterforskning må komme raskt i gang, sier han. Vi har grunn til å tro at disse sakene er så alvorlige at de kan anmeldes direkte til Økokrims miljøteam.

Lundeby peker også på at alt som er mulig må gjøres for å redde trær som utsettes for slik vandalisme, og antar det finnes spisskompetanse på Universitetet i Ås som man kan engasjere.

Venstre ber ordføreren svare på følgende spørsmål i kommunestyret 18. juni:

-Ble denne miljøkriminaliteten anmeldt så raskt at faren for bevisforspillelse er så liten som mulig, og har kommunen fulgt opp at etterforskning er iverksatt?
-Har kommunen innhentet råd fra den beste ekspertise tilgjengelig på området når det gjelder muligheten for å begrense skaden, og er de tiltak som er mulige og nødvendige iverksatt?
-Vil ordføreren følge opp med rådmannen at det å slå ned på slik miljøkriminalitet har høy prioritet, slik at vi kan forhindre at flere tar seg til rette på denne måten?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**