Ingen avklaring i skjenkespørsmål

Rådmann og et flertall i Helse- og omsorgskomitéen (3 mot 2) gikk inn for å redusere skjenketiden ute til kl 2400. Bystyret sa med klart politisk flertall ja til å forlenge dagens prøveordning med lik skjenketid ute/inne med ett år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Prøveordningen med skjenking ute/inne til kl 0200 forlenges ett år i påvente av nye støymålinger gjennom perioden

Prøveordningen med skjenking ute/inne til kl 0200 forlenges ett år i påvente av nye støymålinger gjennom perioden
Foto: Jan Einar Henriksen

Venstres bystyregruppe fremmet forslag om å gjøre prøveordningen med lik skjenketid ute som ikke til en permanent ordning, og det så lenge ut til at det var flertall for dette hos alle borgerlige partier samt enkeltpersoner i AP.

Det kom imidlertid mange ulike forslag på bordet og noen bar preg av å være skrevet der og da og ordføreren hadde visse problem med å konkretisere hva det faktisk var forslått. Etter en pause og et gruppemøte i AP fremmet de nytt forslag om å forlenge prøveordningen med ett år slik at det kunne tas nye målinger gjennom perioden for å få på plass et bedre beslutningsgrunnlag. Forslaget fikk flertall og da blir det ingen endring 1. juli slik rådmannen foreslo, og vi må vente ytterligere ett år for å endelig avklaring i skjenkespørsmålet.

Inndekning av merkostnadene ved nye støymålinger ble ikke diskutert og det blir vel da opp til rådmannen å finne inndekning – igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**