Kandidater og Stemmeprosess ved Medlemsmøte og Prøvenominasjon til Stortinget 2013

Den 5.juni fra kl.18.30 til kl.22.00 arrangerer Askøy Venstre, Fjell Venstre. Sund Venstre og Øygarden Venstre felles medlemsmøte og prøvenominasjon til Stortinget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I denne anledningen vil de følgende kandidatene være med i paneldebatten:
(Forbeholdt evt. endringer)

Terje Breivik (Ulvik Venstre)
Trond Gullaksen (Bergen Venstre)
Synnøve Handeland (Kvinnherad Venstre)
Åsta Årøen (Bergen Venstre)
Erlend Horn (Bergen Venstre)
Mona Hellesnes (Ulvik Venstre)
Mathias Fischer (Unge Venstre)

Etterfulgt av paneldebatten vil det bli holdt valg, hvor Askøy Venstre, Fjell Venstre, Sund Venstre og Øygarden Venstre har besluttet å anvende følgende stemmemodell.

1) Kandidater til prøvenominasjonen bes melde seg til [email protected] innen 3. juni.

2) Kandidatene settes opp alfabetisk, med en ramme foran navnet der deltakerne kan sette et nummer (fra 1 til 16). 1 er førsteplass, 16 er sisteplass.

3) Lokallagsledere foreslår tellekorps i forkant av valget.

4) Resultater for de første syv plassene vil offentliggjøres med prosentfordeling av kandidatene for hver plass.

Eksempel:
1. plass: kandidat C = 61 %, A = 23 %, D = 12 %, B = 4 %
2. plass: kandidat A = 54 %, C = 39 %, B = 4 %, D = 3 %
3. plass: osv.

5) Detaljerte resultat som fordeling blant de ulike velgergruppene (medlem/ikke-medlem, kvinne/mann, ung/gammel) oversendes nominasjonsnemda.

6) Fordi nominasjon vanligvis avklares plass for plass, må den prioriterte listen settes opp etter følgende prosedyre:

a. Den med flest stemmer på førsteplassen, får denne.

b. Øvrige kandidater med stemmer på førsteplassen, får disse med seg i oppgjøret om andreplassen.

c. Den som nå har flest stemmer får andreplassen.

d. Øvrige kandidater med stemmer på første- og andreplassen, får disse med seg i oppgjøret om tredjeplassen.

e. Osv.

7) Venstre er et åpent parti, men er også en medlemsorganisasjon og på det grunnlaget vil bare betalende medlemmer ha stemmerett ved dette valget.

Om det skulle være noen spørsmål, vennligst kontakt: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**