Risør bystyre sa et klart JA til Holmen

Med et klart 24 – 5 vedtak sa Risør bystyre JA til utbyggers søknad om å rive eksisterende bygg samt oppføre nytt boligområde og parkeringsanlegg under terreng på Holmen. Med bred politisk forankring i Risør bystyre ligger alt tilrette for at utbygger nå kan starte salgsprosessen for første byggetrinn på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Utbygger har god politisk forankring i Risør bystyre når de nå setter i gang den videre prosess

Utbygger har god politisk forankring i Risør bystyre når de nå setter i gang den videre prosess
Foto: Utbygger

Wiggo Larsens forslag, som var identisk med rådmannens opprinnelige forslag fikk gjennomslag også i bystyret og da er det underordnet at AP fikk flertall for noen tilleggsforslag, som lett kan oppfattes som indremedisin for å få samlet egen gruppe.

Hensynet til tilgjengelighet osv er jo allerede klart og godt ivaretatt i reguleringsplanen og det er vanskelig å se hvor utbygger kan få til økt tilgjengelighet det måtte i så fall være å fjerne enkelte forhager eller å åpne takterrasser for publikum!

At AP stemte med Rødt i spørsmål om båtplasser skapte endel hodebry for ordføreren under den påfølgende avstemming, men løste seg da Wiggo Larsen trakk et punkt om båtplasser i sitt forslag. Vedtaket skapte hoderysting hos plansjef og mye tyder vel på at dette punktet blir korrigert når detaljplanen for båthavnen avklares.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**