Verdens Miljødag!

Tirsdag 5.juni 2012 er Verdens Miljødag; en dag som skal rette fokus på de mange miljøutfordringene verden nå står ovenfor. Askøy Venstre oppfordrer alle til å tenke ekstra miljøvennlig denne dagen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Fjell

Foto: Håkon Sparre

Verdens Miljødag (WED) feires hvert år den 5. juni for å øke den globale bevisstheten rundt behovet om å gjennomføre positive miljømessige tiltak verden over. Merkedagen er etablert og fastsatt av United Nations Environment Programme (UNEP).

FNs konferanse om global miljøsikkerhet ble for først gang arrangert i 1971 fra 5.-16.juni. Den ble etablert av FNs generalforsamling i 1972, og i det påfølgende året ble Verdens Miljødag arrangert for første gang.
Verdens Miljødag blir hvert år arrangert i en ny by med et nytt tema, og blir samtidig hvert år hedret med en internasjonal utstilling.
Verdens Miljødag finner sted om våren på den nordlige halvkule og høsten på den sørlige halvkule.

Tema 2012
Grønn Økonomi: inkluderer det deg? FNs miljøprogram definerer Green Economy i det som resulterer i forbedret menneskelig velvære og sosiale egenkapital, samtidig som man betydelig reduserer miljørisiko og økologiske utfordringer. I sitt enkleste uttrykk, kan en grønn økonomi defineres med begrepene; lavt karbon, ressurseffektiv og sosialt inkluderende tiltak.

Praktisk sett er en grønn økonomi definert som vekst i inntekter og sysselsetting resultert av offentlige og private investeringer som reduserer karbon utslipp og forurensning, forbedrer energi-og ressurseffektivitet, og hindre tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Disse investeringene må katalyseres og støttes av målrettede offentlige utgifter, reformer og reguleringer.

Men hva betyr alt dette for deg? Hvis grønn økonomi handler om sosial likhet og inkludering, så handler det teknisk sett allerede om deg! På dette grunnlaget håper Askøy Venstre at du vil undersøke mer om grønn økonomi, og ut ifra den informasjonen som du finner, tenke over om du blir inkludert i dette innad i Norge!

Askøy Venstre fremmer miljøområdet som en av sine topp politiske prioriteringer, på det grunnlaget at nåværende miljøutfordringer er blant de største utfordringene denne planeten nå står ovenfor! På lokalt nivå betyr dette en større miljøsatsing innad i Askøy kommune fra Askøy Venstre sin side. Les mer HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**