Enighet om revidert budsjett

De borgerlige partiene er blitt enige om revideringen av Oslo kommunes budsjett for 2012. – Budsjettforliket viser at de borgerlige partiene står sammen om å styre byen innenfor forsvarlige budsjettrammer, sier Venstres gruppeleder Toril Berge, som er glad for at det blir satt av midler til ernæringstiltak i sykehjemmene, fullfinasiering av ridesenter på Lofsrud og oppgradering av Prinsens gate.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– I sum er revideringen av Oslobudsjettet for 2012 en styrkning av de områder budsjettpartnerene er enige om at har et spesielt behov inneværende år, samtidig som hovedlinjene i det ordinære budsjettet ligger fast. Dette innebærer en fortsatt prioritering av kollektiv, skole og en verdig eldreomsorg. At de fire partiene er enig om en betydelig reduksjon i kommunens gjeld er et utslag av et ønske om fortsatt å drive byen på en forsvarlig måte, sier Berge.

Budsjettenigheten innbærer også at arbeidet med å lage OL-søknad kan settes i gang. – For Venstre er det viktig at OL-søknadsprosessen skal skje innen forsvarlige rammer. Derfor er vi blitt enige med de andre borgerlige partiene om å legge inn et verbalvedtak som tydeliggjør Oslos forventninger til staten, herunder at det stilles økonomiske garantier før en eventuell søknad kan sendes, sier Berge.

Hovedmomentene i revideringen er som følger:
•Det bevilges 50 millioner kroner til å starte arbeidet med en OL-søknad i 2012.
•Det settes av 35,9 millioner kroner til styrket ernæring for sykehjemsbeboere. Dette innebærer at matbudsjettet pr. beboer økes til hundre kroner dagen, samtidig som bemanningen på sykehjemmene kan styrkes.
•Det legges inn 10 millioner kroner til rehabilitering av Prinsens gate.
•Det er lagt inn 2 millioner kroner til norskopplæring av barnehageansatte for å sikre at norsk er arbeidsspråket i samtlige av kommunens barnehager.
•Talentsatsningen i Osloskolen styrkes med 400 000 kroner.
•Det sikres plass til samtlige av årets søkere til sommeskolen gjennom en bevilgning på 1 million kroner.
•Nytt ridesenter på Lofsrud fullfinansieres gjennom en bevilgning på 7 millioner kroner.
•Samlet sett reduserer byrådets fremlagte sak og det fremforhandlede forliket kommunens gjeld med 93.6 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**