Et miljøvennlig Larvik

Larvik Venstre ønsker å legge til rette for økt miljøengasjement i kommunen vår. Vi ønsker også å legge til rette for økt næringsvirksomhet i Larvik. Vi mener at det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Larvik Venstre vil at Larvik kommune skal legge til rette for en helhetlig satsing på miljøbevisst næringsvirksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det har kommet fram en spennende tanke om å samle miljøbevisst handelsvirksomhet i sentrum. Denne tanken har skapt næring til en visjon om et bysentrum som i størst mulig grad består av butikker med miljøvennlig

Sentrumsgate i Larvik

Foto: Per-Olaf S. Røed

profil. Vi tror et slikt handelssentrum er en fordel for våre innbyggere, som vil få tilgang til et utvalg av varer og ]tjenester som er positive for både mental og fysisk helse. Et miljøsentrum bør også inneholde arenaer for lokal og kortreist mat, brukskunst, kafeer, gjenbruksbutikker og annet, i tillegg til allerede eksisterende innovative virksomheter. Larvik Venstre ønsker at gründere og engasjerte mennesker skal få stort spillerom til etablering og drift av slike virksomheter som kan bidra til vår levende kommune.

Gjenbruk er en miljøvennlig næringsvirksomhet. I likhet med andre vestlige land har vi i Norge en

Gjenbruksbutikk

forbruksmentalitet som har ført til stort forbruk og lav terskel for kasting av varer som fortsatt er intakt og klar for videre bruk. Gjenbruk av klær, møbler og andre husholdningsartikler er en aktivitet som signaliserer miljøvennlighet. Slike initiativ bør verdsettes og belønnes av oss alle som i dag ønsker frigjøring fra bruk-og kast-mentaliteten.

Vi vil at det skal være spennende, utviklende og moro å etablere miljøvennlig virksomhet i vår kommune. Det bør derfor legges til rette for at gode ideer får grobunn og gjødsling slik at disse ideene får blomstre i vår miljø- og gla’by, med et levende sentrum som innbyggerne kan være stolte av. Et sentrum som tiltrekker seg besøkende fra fjern og nær.

Larvik Venstre vil arbeide for at Larvik skal bli sentral i en region for miljøvennlig næringsutvikling, bestående

Prisvinnere Larvik Venstres miljøpris 2011

Foto: Trygve Storrønningen

av Grenland og Søndre Vestfold. Vi ønsker at regionen skal framstå som ett arbeids-, handels- og bedriftsmarked. Det gir også et større marked for våre miljøvennlige virksomheter.

Men vi må huske at miljøutfordringene ikke løses av ett tiltak, en person, en by eller en nasjon. Men det starter ett sted. Med deg. Det begynner med den du møter i speilet hver morgen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**