Drammen – Stavanger på 2 timer

Høyhastighetstog er god areal og næringspolitikk, og gjør bilveiene tryggere å ferdes på. Nå er det på tide at vi ser fordelene med et høyhatighetsnett i Norge, mener Drammen Venstre medlem Lars Andre Landås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Høgfartstog

Noe av det første vi nordmenn lærer, er at hvis noe er for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det. Vi er skeptiske av natur, og liker å holde oss til det trygge gamle. Ansvarlig politikk blir av politikere gjentatt til det kjedsommelige.

I 2009 kom det en rapport fra et tysk togselskap som sier at det finnes et høyhastighetstog-konsept som passer utmerket for Norge. For å toppe det hele, står det i rapporten at togtrafikken på denne banen vil gå med et så stort overskudd, at det vil være mulig å nedbetale byggekostnadene for et slikt tognett på 30 år.

Men vi nordmenn er ikke lettlurte. Så lenge vi kan huske, har jernbanen vært subsidiert over statsbudsjettet. Hvorfor skulle tyskerne vite bedre enn oss om hvordan vi skal drifte jernbane i Norge? Til alt hell, for noen, kom det i år en rapport fra Jernbaneverket som sier at høyhastighetstog i Norge er dyrt, og ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 Illustrasjonen viser mulige reisetider med stopp underveis for høyhastighetstog. Overført fly- og biltrafikk gir grunnlag for flere avganger pr. time, som gjør det mulig å variere hvor togene stopper ved forskjellig avganger. Se lenke nederst i innlegget for større bilde.

Illustrasjonen viser mulige reisetider med stopp underveis for høyhastighetstog. Overført fly- og biltrafikk gir grunnlag for flere avganger pr. time, som gjør det mulig å variere hvor togene stopper ved forskjellig avganger. Se lenke nederst i innlegget for større bilde.
Foto: Norsk Bane As

Fakta er at det nesten ikke er et samferdselsprosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomt i Norge, men dette kan faktisk se ut til å bli det. Blant oss har vi heldigvis personer som er nysgjerrige og har visjoner. De er politikere, professorer, næringslivstopper, og togentusiaster. Det er mennesker som er usikre på om det tyske togselskapet, Deutsche Bahn, med over 250 000 ansatte kun har servert et luftslott uten rot i virkeligheten.

Høyhastighetstog handler om så mye mer enn bare et klima tiltak. Det handler om at veien til bestemor på vestlandet blir så mye kortere. Det handler om at folk skal ha mulighet til å bo på Notodden, selv om jobben er i Oslo. Det handler om å få lastebilene vekk fra veien, og å gjøre det tryggere for mennesker i trafikken. Høyhastighetstog er også god areal og næringspolitikk.

Nå ser det ut til at konseptet til Deutsche Bahn får større oppsluttning blant folkvalgte, fagfolk og næringslivstopper for hver dag som går. Et engasjement som det er på tide brer seg til Drammen og Nedre Buskerud. Dette er noe som i høyeste grad angår vår region. En haukelitrasé vil gå tvers igjennom Subsea Valley, som leverer produkter og tjenester til en oljenæring i Stavanger. Med over 47.000 arbeidsplasser og 86,6 milliarder i omsetning utgjør dette en utrolig viktig næring i vår region.

Ansvarlig politikk er vel og bra og gir oss ofte trygghet. Problemet oppstår når trygghetsfølelsen blir så rådende at nye spennende og store prosjekter blir forkastet før man ser realiteten i dem. Med alle de fordelene et høyhastighetstog vil ha for vår region, er det på tide å ta plass, før toget går fra oss.

Lars Andre Landås

Lars Andre Landås
Medlem Drammen Venstre

Dette innlegget har stått på trykk i Byavisa 23. mai 2012.

Eksempler på reisetider (norskbane.no)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**