Kommunesammenslåingsutredning innen 2015?

Råde-ordfører Rene Rafshol kommer ikke til å jobbe for en utredning av kommunesammenslåing i Ytre Østfold i 2012. Det ble klart da ordfører Rafshol svarte på spørsmålfra Venstre-leder Christian Holstad Lilleng om kommunesammenslåing i Ytre Østfold under torsdagens Formannskapsmøte. Derimot var han åpen for at en slik utredning kunne komme i løpet av inneværende kommunestyreperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Lilleng tror en kommunestrukturdiskusjon kommer i 2014.

Lilleng tror en kommunestrukturdiskusjon kommer i 2014.

– Jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig for ordføreren å sette i gang en slik utredning slik situasjonen er i Råde i dag, mener Lilleng.
– Som han svarer så er den viktigste oppgaven nå å forme Råde kommune som en god kommune å bo i og en kommune som har kontroll på økonomien.

Lilleng skulle selvfølgelig ønske at ordføreren svarte ja på spørsmålet om utredning, men tror uansett at det skjer noe i løpet av 2014.
– Som jeg har sagt før, så skjer det noe med kommunestrukturen så fort Senterpartiet er ute av Regjeringskvartalet, mener Lilleng. – Det aller enkleste ville være om partiene på Stortinget hadde baller nok til å sette i gang en kommunestrukturdiskusjon for hele landet slik at vi kan få denne diskusjon i gang og ferdig en gang for alle.

Selvstendig kommune eller hel kommune inn i storkommune
Ordfører Rafshol svarte for øvrig at han ikke er for en tredeling av Råde, men at han mener at Råde skal enten være en selvstendig kommune eller gå inn i en kommunesammenslåing som en kommune. Rafshol så for seg en sammenslåing mellom Råde, Rygge, Moss og Våler dersom det først skal bli kommunesammenslåinger i Ytre Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**