Slik vil vi ikke ha det

Om grunneier har kommunens samtykke vet vi ikke, men sett med Venstres skråblikk er det klart at slik ønsker vi det ikke. Og hva er bakgrunn? Se bildet nedenfor og tenk over om det er slik vi ønsker å ha det langs stien ut til Hesnestangen på Krabbesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi har sans for at forholdene skal legges tilrette slik at sjønære områder, som f.eks Hesnestangen på Krabbesund og andre områder skal få økt tilgjengelige for publikum, men da under en klar forutsetning av at arbeidet utføres langt mer skånsomt enn her.

 Denne type forbedringer av adkomsten til Hesnestangen ønsker vi ikke!

Denne type forbedringer av adkomsten til Hesnestangen ønsker vi ikke!
Foto: Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**