Hurum Venstres miljøpris til Nils W. Kristiansen

Hurum Venstre benyttet verdens miljødag 5. juni til å hedre Nils W. Kristiansen fra Tofte og overrekke miljøprisen for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljøprisvinner Nils W. Kristiansen

Foto: Finn Dale Iversen

Kristiansen får prisen for sitt mangeårige engasjement for å gjøre Hurum til et godt sted å være.

-Da årets miljøpriskomite satte seg ned for å se på hvem som fortjente å få prisen i år, dukket raskt navnet Nils W. Kristiansen opp. Det ble med en gang poengtert at han var en god kandidat til miljøprisen, sier komiteens leder Finn Dale Iversen.

Nils W. Kristiansen flyttet til Hurum i 1971 for å jobbe ved Hurum Papirfabrikk. Han engasjerte seg raskt i lokalmiljøet og har vært aktiv på flere områder og således vært en solid bidragsyter til at Hurum er et godt sted å være.

Noe av det siste han har bidratt med er toppturer i Hurum. Han har, som den ivrige rienteringsløperen han er, søkt opp alle de høyeste toppene i Hurum.

Det er 80 topper som er mer enn 250 m.o.h. og av dem er 26 over 300 m.o.h. Det vil si at man befinner seg på samme høydenivå som Gol!
Kristiansens arbeid har nå ført til at kommunen kan lansere sitt nye turprogram med turer til høydepunktene i Hurums natur.

Nils W. Kristiansen hviler altså ikke på innsatsen fra tidligere tider. I mange år var han løypesjef i Turistforeningen, noe som sikkert var mer enn krevende. Det er en helårsaktivitet med rydding av traseene sommerstid og preparering av løypene om vinteren – noe mang en huring på tur nyter godt av.

Han har også engasjert seg i miljøet på Tofte. Som leder av Tofte Fellesutvalg (nå kalt nærmiljøforum) var han med på å legge grunnlaget for det arbeidet som stadig pågår med å forskjønne Tofte.

HURUM VENSTRE GRATULERER!

Fakta
Hurum Venstres Miljøpris tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller foreninger som på en særlig fortjenestfull måte ivaretar eller utvikler naturen og miljøet i Hurum kommune. Prisen består av et innerammet fotografi og et diplom.

Gruppeleder Gunn-Torill Homme Mathisen, miljøprisvinner Nils W. Kristiansen og lokallagsleder Jack E

Foto: Finn Dale Iversen

Vinner av Hurum Venstres miljøpris for 2012, Nils W. Kristiansen, sammen med gruppeleder Gunn-Torill Homme Mathisen (til venstre) og lokallagsleder Jack Engen Nygård (til høyre).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**