Nominasjonsprosessen i Hordaland Venstre

Nominasjonsprosessen foran Stortingsvalget 2013 er godt i gang i Hordaland Venstre. Det endelige nominasjonsmøtet er fastsatt til lørdag 3. november. Her finner du mer informasjon om prosessen som leder frem til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hordaland Venstre har en nominasjonsnemnd som ble valgt av fylkesårsmøtet i februar.

Nemnda består av:
Leder: Ingebjørg Winjum (Granvin) Tlf: 40 40 38 63
Medlemmer:Anne-Beth Njærheim (Bømlo), Per-Arne Larsen (Bergen), Liv Ulvøy (Austrheim), Arild Raftevoll (Askøy), Hanne Kvilhaugsvik (Unge Venstre) og Kari Østervold Toft (Venstrekvinnelaget).
De har alle personlige varamedlemmer.
Nemnda har så langt hatt to møter og har sitt neste møte 18. juni.
Intervjuer av kandidater starter over sommerferien.

Lokallagene har i første runde blitt bedt om å komme med innspill på aktuelle navn til listen.
I andre runde, som nå pågår, er lokallagene blitt bedt om å foreta en såkalt prøvenominasjon i laget/eller regionen, der man kommer frem til en rangert liste på 16 personer. Grunnlaget er en utsendt alfabetisk liste over alle de innkomne forslagene. Fristen for å sende inn resultatet av prøvenominasjon til nemnda er satt til 8. juni.

På fylkesårsmøtet ble det samtidig vedtatt en handlingsplan der fylkesstyret blant annet fikk ansvar for å arrangere debattmøter rundt om i regionene, der aktuelle toppkandidater får presentere seg.
Det har allerede vært avholdt slik debattmøter i Sunnhordland og i Nordhordland (22. mai).
I Sunnhordland valgte man å ha en avstemning etter debatten. Samme opplegg er planlagt for møtene i Bergen torsdag 31. mai, i Vest-regionen 5. juni og i Hardanger/Voss 13. juni.
I Bergen er møtet og avstemningen åpen for absolutt alle, ikke bare medlemmer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**