Willy Thorsen med interpellasjon om fotball i skolefritidsordningen

I en interpellasjon sendt ordføreren roser Willy Thorsen (V) prosjektet “Fotball i skolefritidsordningen (SFO)” med Erik “Myggen” Mykland og hans gode assistenter. Prosjektet er en ubetinget suksess og blir lagt merke til langt utenfor kommunens grenser skriver Willy bl.a. i interpellasjonen, som du kan lese i sin helhet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Dette må vi få til på permanent basis sier Willy Thorsen om fotball i SFO!

Dette må vi få til på permanent basis sier Willy Thorsen om fotball i SFO!
Foto: Jan Einar Henriksen

Ordfører

Prosjektet “Fotball i skolefritidsordningen (SFO)” med Erik “Myggen” Mykland og gode assistenter har har vært en ubetinget suksess. Barna som deltar stortrives og får et kvalitativt meget godt tilbud. Samarbeidet mellom Risør Fotballklubb og SFO er banebrytende og blir lagt merke til langt utenfor Risørs grenser. Bl.a. er det kommet en forespørsel fra Eidsvoll kommune om å få lov til å kopiere opplegget – det er i seg selv et tegn på at vi er på rett spor i vårt ungdomsarbeide.

At 60 foreldreinnbetalinger til sammen utgjør hele 18000 kroner pr måned vitner også om god respons fra brukernes side. Når Risør Fotballklubb i tillegg holder alt av materiell er den kommunale andel etter min mening svært minimal sett i forhold til den suksess som allerede er oppnådd.

Risør trenger sårt til suksesshistorier som blir kopiert av andre kommuner – det bidrar til å utvikle et godt barne- og ungdomsmiljø i Risør – det bidrar til å vise mangfold og nyskapning innen Risør som kulturby – det bidrar positivt i arbeidet med til å trekke nye barnefamailier til Risør, og prosjektet bør derfor etter min mening inn på budsjettet som en permanent ordning fra høsten av.

Dette er veldig positivt ordfører – dette må vi bare få til.

Willy Thorsen
Bystyreepresentant for Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**