Ipad til politikerne og internopplæring i Venstre

En ny hverdag åpner seg for politikerne i Risør når de nå tar i bruk Ipad som politisk verktøy. Det betyr slutt på høye dokumentstabler, som nå erstattes av lesebrett/Ipad med tilgang via program som Quickoffice, Goodreader, Twitter, Facebook, Mail, Keynote, Pages, osv. Det gjør at vi må tenke i nye baner sier leder i Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem og legger til

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Bystyrets nye arbeidsverktøy

Bystyrets nye arbeidsverktøy
Foto: Jan Einar Henriksen

Ipad
Risør Venstres fire bystyrerepresentanter har alle mottatt hver sin Ipad og vi har fått tilbud om opplæring fra Aust-Agder Fylkeskommune og Risør kommune. Samtidig er det mange medlemmer som ivaretar viktige politiske verv og funksjoner, og som ikke har mottatt tilsvarende elektronisk utstyr. Nå er det jo heldigvis mange av våre medlemmer som allerede har Ipad eller tilsvarende utstyr, men det er en utfordring å sikre nødvendig flyt i informasjon.

 Innføring av lesebrett/Ipad til bystyret er et positivt og legger forholdene tilrette for neste generasjons politikere sier Sara Sægrov Ruud (V)

Innføring av lesebrett/Ipad til bystyret er et positivt og legger forholdene tilrette for neste generasjons politikere sier Sara Sægrov Ruud (V)
Foto: Egen

Dropbox
Risør Venstre tar derfor i bruk Dropbox for å sikre lettere informasjonsutveksling mellom medlemmer og våre politikere sier Dag Jørgen Hveem. Dropbox gir oss god og sikker tilgang til Rislr Venstres internpost uansett hvor vi er og uavhengig av om vi sitter ved en hjemme-PC, er på jobbreise rundt om i landet med en bærbar data/Ipad eller en smarttelefon. Så lenge vi selv styrer hvem som har tilgang til de ulike data er det også enkelt å legge ut styresaker, regnskap osv.

Last ned @Dropbox (det er gratis) på http://db.tt/QMkGXw9 så får dere tilgang etterhvert som dere melder dere på sier Venstreleder Dag Jørgen Hveem.

GoodReader
Risør Venstres medlemmer har via epost fått tilsendt oppsett “Hvordan bruke GoodReader” og vi vil i tillegg ha internopplæring på våre neste medlemsmøter. Da håper jeg alle tar med Ipad og bærbar PC/Mac slik at vi kan bli bedre sammen avslutter Dag Jørgen Hveem, leder for Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**