62 namn foreslått på stortingslista

Heile 62 personar er foreslått på stortingslista for Venstre i Agderfylka. Alle laga går inn for identiske lister i begge fylka. Hans Antonsen og Eva Kvelland får størst oppslutning i denne første runden i lokallaga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Når nominasjonsnemnda har møte tysdag 19. juni startar samtalar med dei som har fått flest stemmer frå lokallag og enkeltmedlemer. Mange enkeltmedlemer og lokallag har sendt inn forslag.

Her er alle 62 namna, i alfabetisk rekkefølge:

Hans Antonsen, Grimstad
Maria Aspesæther, Risør
Tonje Berger Ausland, Gjerstad
Torhild Austad, Bygland
Astrid Bekkenes, Kristiansand
Arild E. Berge, Søgne
Torleiv Birkeland, Lyngdal
Stein Inge Dahn, Mandal
Helene Falch Fladmark, Arendal
Heidi Foyn Thomassen, Kristiansand
Anne Karin Fuglestad, Farsund
Reidar Gausdal, Flekkefjord
Mike Fuller-Gee, Arendal
Rolf Gupta, Kristiansand
Øystein Haga, Grimstad
Cathrine Høyesen Hall, Arendal
Jacob Handegard, Arendal (Unge Venstre)
Kirsten J. Horrigmo, Vennesla
Signe Idsøe Røed, Lillesand
Beate Marie Johnsen, Farsund
Jan Kløvstad, Arendal
Pål Koren Pedersen, Arendal
Solveig Toreid Knudsen, Kristiansand
Eva Kvelland, Kristiansand
Melinda Kvinlaug, Kvinesdal
Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord
Unn Liestøl Larsen, Mandal
Åkki (Monica) Lidi, Kristiansand
Marianne Sigurdson Lyngvi, Arendal
Anne Midtlien, Grimstad
Brytteva Litlére Moi, Søgne
Erik-Anant Stedjan Narayan, Kristiansand (Unge Venstre)
Solveig Nilsen, Kristiansand
Cecilie Nissen, Kristiansand
Jone Nyborg, Songdalen
Steinar J. Olsen, Kristiansand
Ann Osaland, Songdalen
Sissel Pettersen, Arendal
Kai Ove Sandåker, Gjerstad
Ulf Singstad, Mandal
Arne Smedal, Arendal
Marianne Skreden, Arendal
Aslak Skripeland, Arendal
Per Olav Skutle, Lindesnes
Julia Skaar, Kvinesdal
Anne Solsvik, Arendal/Oslo
Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand
Sara Sægrov Ruud, Risør
Frank Sælør, Kvinesdal
Marit Sæther, Kristiansand
Celine Thommesen, Tvedestrand
Helge Thorbjørnsen, Farsund
Ingvild W. Thorsvik, Mandal
Cecilie Thunem-Saanum, Lillesand
Petter Natanael Toldnæs, Lillesand
Torunn Tjomsland, Lyngdal
Oskar Tveit, Farsund
Arnt Gunnar Tønnessen, Grimstad
Shelley Veelo, Marnardal
Mohammed Guled Warsame, Kvinesdal
Irene Østtorp, Farsund
Anita Aanonsen Jernquist, Arendal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**