Havgløtt kafé fikk utvidet skjenking

Sørlandet camping satser friskt og åpner om litt et nytt badeanlegg og takket være Willy Thorsen (V) fikk de også skjenketillatelsen for det nye anlegget. Det er meningsløst at rådmannen innstiller negativt på søknaden om å få utvidet skjenkearealet for Havgløtt kafé til også å gjelde det nye badeanlegget mente Willy Thorsen og det var bystyrets flertall enig i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Vi må legge forholdene tilrette for næring om vi skal lykkes sier Willy Thorsen

Vi må legge forholdene tilrette for næring om vi skal lykkes sier Willy Thorsen
Foto: Runar Nes

Med knappest mulig flertall ble Willy Thorsens forslag vedtatt med 15 mot 14 stemmer da bystyret behandlet skjenkesaken torsdags kveld. Jeg håper det nye badeanlegget bidrar til å styrke driften ved Sørlandet camping og at det også bidrar til at flere turister benytt Risør som sitt feriemål. Det gagner hele Risør avslutter Willy fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**